Ønsker et fortsatt GMO-fritt landbruk

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ønsker å fortsette å produsere trygge råvarer uten genmodifiserte organismer (GMO).

- Ingen kan med sikkerhet si hva de langsiktige konsekvensene kan bli for menneskers og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO, mener Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som «verdens beste» fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft.

-Norske bønder har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i matproduksjon. Årsaken er at det fortsatt er for stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette kan ha for mennesker og miljø. Skepsisen er også stor blant forbrukerne, sier Birte Usland, styremedlem i Norge Bondelag.

Gode alternativer

Et av argumentene for bruk av GMO, er at det gir et mer effektivt landbruk i møte med fremtidens sult- og klimautfordringer. Per i dag finnes det for lite kunnskap om virkningen av GMO over tid til å kunne fastslå dette, mener Usland.

-GMO er ikke det samme som tradisjonell avl på dyr og planter som vi har holdt på med i tusenvis av år.  GMO er å ta ut et gen fra en organisme og flytte det inn i en annen.  Det har blitt gjort i 20 - 30 år, noe som er meget kort tid i denne sammenheng. 

Det er flere eksempler på at tradisjonell avl på dyr og planter også er gangbart i dag. Tilblivelsen av kua Norsk Rødt Fe er et eksempel. Gjennom tradisjonelt avlsarbeid er det hentet inn gener som gir ei ku som melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet og sterke bein. Dette har resultert i ei ku som er tilpasset norske melkeprodusenters behov, og som får internasjonal oppmerksomhet for sin gode dyrehelse.

-Det finnes ingen enkle og raske løsninger i naturen. Det er viktig å spille på lag med naturen, et prinsipp som også gjelder i 2016, sier Usland.

Mer lokalt fokus

Birte Usland vektlegger viktigheten av mer forskning på lokal, bærekraftig og klimafleksibel matproduksjon.

-Det er viktigere å beholde kunnskap om lokale forhold, bevare mangfoldet av lokale frø og dyrearter, biologisk mangfold, rent vann og et næringsrikt jordsmonn, enn å innføre GMO over alt.

Hun understreker at dette ikke betyr at man skal si nei til alt nytt.

-Men dette er gode prinsipper som er viktig å ha i bakholdet i debatten rundt bruken av GMO i mat og fôrproduksjon. For oss er det viktig å holde landbruket fritt for GMO, sier Usland.

Fakta

Genmodifisert organisme (GMO) er en organisme som har fått endret sitt arvemateriale ved bruk av genteknologi. Gjennom genteknologi kan man flytte gener mellom ulike arter og tilføre organismer nye egenskaper, for eksempel gi planter bedret motstandsdyktighet mot plantevernmidler, tørke eller insekter. Det er stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene for helse, natur og miljø.

Bred norsk motstand: Det er mange samfunnsinteresser som ikke ønsker bruk av GMO i Norge. Forbrukerrådet, miljøorganisasjoner, landbruksnæringen og en rekke solidaritetsorganisasjoner vil ha et GMO-fritt Norge

Sterk norsk genteknologilov: Det er innenfor lovens rammer mulig å avslå godkjenning av genmodifiserte arter selv om produktet er tillatt i EU.

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere