Nyttig ulvemøte med ministerne

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sau drept av ulv

Møte mellom bondeorganisasjonene og ministerne Dale og Helgesen var konstruktive. Nå gjenstår å se om det kommer konkrete forslag og endringer i forvaltningen av ulv.

I dag møtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bondeorganisasjonene for å diskutere ulvens herjinger i Gran og Hurdal de siste ukene. Det er nå antatt dokumenter over 120 drepte sauer og lam så langt i området. Området er beiteorientert og dette bryter med rovdyrforlikets bestemmelse om at det ikke skal være skadepotensial i prioriterte beiteområder.

Bondeorganisasjonen tok blant annet opp hvilke tiltak som skal settes inn under et rovviltangrep.

-Det viktigste for oss var å redegjøre for den akutte situasjonen mange i betenæringen opplever nå, og samtidig understreke viktigheten av å finne varige løsninger på beredskap og fremtidig forvaltning, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag.

Konstruktive signaler

Under møte ga ministerne signaler om at de vil vurdere bruk av plotthunder og helikopter i beiteprioriterte områder der det enten er observert eller konstanter rovviltangrep.

-Ja, det var noen signaler om det, men ikke noe mer. Uansett vil ikke det skje i denne sesongen. Vi var tydelige på at Statens naturoppsyn må ha en nødvendig beredskap tilgjengelig, som for eksempel bruk av plotthund eller helikopter, sier Frogner.

Han frykter nye angrep ut over sommeren slik det var i Rendalen i fjor sommer.

– I Rendalen viste det seg å være fire ulver, hvorav tre norske. Med den totalstammen av ulv som finnes i Sverige og Norge er det all grunn til å frykte flere ulveangrep flere steder i landet. Nettopp derfor er det viktig å sette inn flere tiltak framover, sier Frogner.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere