I dag møtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bondeorganisasjonene for å diskutere ulvens herjinger i Gran og Hurdal de siste ukene. Det er nå antatt dokumenter over 120 drepte sauer og lam så langt i området. Området er beiteorientert og dette bryter med rovdyrforlikets bestemmelse om at det ikke skal være skadepotensial i prioriterte beiteområder.

Bondeorganisasjonen tok blant annet opp hvilke tiltak som skal settes inn under et rovviltangrep.

-Det viktigste for oss var å redegjøre for den akutte situasjonen mange i betenæringen opplever nå, og samtidig understreke viktigheten av å finne varige løsninger på beredskap og fremtidig forvaltning, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag.

Konstruktive signaler

Under møte ga ministerne signaler om at de vil vurdere bruk av plotthunder og helikopter i beiteprioriterte områder der det enten er observert eller konstanter rovviltangrep.

-Ja, det var noen signaler om det, men ikke noe mer. Uansett vil ikke det skje i denne sesongen. Vi var tydelige på at Statens naturoppsyn må ha en nødvendig beredskap tilgjengelig, som for eksempel bruk av plotthund eller helikopter, sier Frogner.

Han frykter nye angrep ut over sommeren slik det var i Rendalen i fjor sommer.

– I Rendalen viste det seg å være fire ulver, hvorav tre norske. Med den totalstammen av ulv som finnes i Sverige og Norge er det all grunn til å frykte flere ulveangrep flere steder i landet. Nettopp derfor er det viktig å sette inn flere tiltak framover, sier Frogner.