Nytt tilbud for deg som driver med bygdeturisme

Av Kari Marte Sjøvik,
  • Tips en venn om denne siden

Lanserer nytt nettkurs for deg som vil ta en gjennomgang av bedriften.

Som selvstendig næringsdrivende kan det være vanskelig å finne tid til å dra på kurs når kurset blir arrangert. Derfor har Norsk turistutvikling  i samarbeid med Norges Bondelag utviklet et nytt nettkurs som du kan ta når du vil og hvor du vil.

Driftsveilederen tar for seg driftsmessige forhold og utfordringer for bygdeturismeverter. Tema er blant annet driftsrutiner, markedskunnskap og markedsføring, salg/booking, service/vertskapsrolle, kvalitetssikring og økonomi. Her får du kunnskap og verktøy til å analysere egen bedrift, som kan legge et godt grunnlag for den videre driften og eventuelt videreutvikling av bedriften.

Det nettbaserte kurset er utviklet og drives av Norsk Turistutvikling AS. Norges Bondelag og HANEN har bidratt med faglige tilbakemeldinger. Dette praktiske verktøyet for bygdeturismeverter, koster for medlemmer i Norges Bondelag  3.760 kr (normalpris 4.700 kr). Ta kontakt med Norsk Turistutvikling på Lillehammer for nærmere informasjon – se: www.spiria.no.
 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere