Arbeidsområdet til grøntutvalget omfatter produksjon både på friland og i veksthus.

Johan Arnt Hernes, Nord-Trøndelag, fortsetter som leder av grøntutvalget i 2012-2013.

Som medlemmer av utvalget for perioden 2012- 2014 oppnevnes Terje Larssen, Hordaland, og Thorleif Müller.

Som representant for styret i Bondelaget oppnevnes Synne Vahl Rogn.

 

Geir-Tore Berg, Troms, Ståle Runestad, Rogaland og Thor Johannes Rogneby, Oppland, var ikke på valg. 

Kristin Bue Jahn fortsetter et år til som konsultativ medlem fra Norsk Gartnerforbund. 

Grøntutvalget i Bondelaget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører potet-, grønnsak-, frukt- og bærprodusentenes interesser. Arbeidsområdet omfatter produksjon både på friland og i veksthus.