Har du ennå ikke tatt arbeidsgiverkurs for landbruket? Da kan du velge mellom to ulike kursdatoer i april; 8. og 13. april. Hvert kurs vil ha en varighet på fire timer, og man trenger kun å delta på ett kurs. Kursene gjennomføres ikke som fysiske kurs, men som webinar.

Påmelding

Meld deg på via skjemaet i lenken nedenfor.  Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.

8. april, klokken 10.00-14.00: Meld deg på her.

13. april, klokken 15.00-19.00: Meld deg på her.

Om kurset

Kurset er utvikliet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgivning, med innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet. Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiliedning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold. Det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers retter og plikter. Det vil også komme tips til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis. Dette inkluderer blant annet gjennomgang av:

 • Arbeidsavtalen
  • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid
  • Prøvetid og oppsigelse
 • Lønn og arbeidstid
  • Timeføring, gjennomsnittsberegning og overtid
 • Innkvartering
  • Boforhold, lønnstrekk og hygiene
 • Andre forhold
  • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon og HMS.

Kursholdere

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag

Tove Ladstein, konsulent Norsk Gartnerforbund

Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten

Hva koster kurset?

Kurset er gratis å delta på.

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent for alle og passer primærpodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket. Vinterens kurs vil primært ha fokus på sesongarbeidskraft, og er spesielt nyttig for grøntprodusenter og eventuelt andre som har behov for ekstra arbeidskraft i sesong.

Er kurset obligatorisk?

Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at kurset vil være obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder for eksempel NordGrønt og Gartnerhallen. 

Har du spørsmål eller er i tvil om kurset er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon.

Kontaktpersoner

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.no, tlf.: 975 41 842

Gartnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, gunn.sorum@gartnerhallen.no, tlf.: 934 05 255

Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, tovel@gartnerforbundet.no, tlf.: 979 56 454

Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, jan.otto.aasen@nlr.no tlf.: 480 37 161

NordGrønt: Odd Hveem, odd@totenlok.no, tlf.: 906 66 003 eller Johan Presthus, johan.presthus@coop.no, tlf.: 970 34 187