Næringen har gått sammen om å utvikle et nytt arbeidsgiverkurs for å øke kunnskap og kompetansen som arbeidsgiver, for å sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidere. Det er Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving som sammen står bak kurset. 

-  Sesongarbeidskraften som kommer til oss skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette kurset er et kollektivt kompetanseløft som vil være viktig for å ivareta gode arbeidsforhold framover. Det er lagt opp til rask gjennomføring i vinter av det obligatoriske kurset slik at alle produsentene er godt forberedt til neste års sesong, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Kurs for 2000 produsenter i løpet av tre måneder 

Kursene gjennomføres som webinarer, og i tidsrommet desember til februar vil totalt 2000 bønder ta kurset før sesongen 2021 starter. 

Kurset vil ta for seg gjeldende regelverk, plikter og rettigheter, for å gi nytte og trygghet som gjør den enkelte produsent bedre rustet i møte med arbeidsrettslige problemstillinger. 

 - Arbeidsrett er komplekst. I motsetning til mange andre bedrifter med mange personer på lønningslisten, finner man ikke en egen HR-avdeling på den gjengse norske gård. Ansvaret og risikoen som ligger hos enkeltprodusenten er enormt. Men ved å vite hvor fallgruvene ligger, og skape arenaer der produsentene får god kunnskap og drøfter felles problemstillinger, vil de også være lettere å unngå, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør I Gartnerhallen SA. 

Felles kompetanseløft

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving, med innspill fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten. 

– Alle aktører i og rundt grøntnæringen må jobbe sammen for å bistå produsentene med kunnskap og veiledning for å sikre gode arbeids- og lønnsforhold. Vi vil også bidra med råd og hjelp for å forhindre eventuell usikkerhet rundt gjeldende regelverk eller minstelønnssatser. Et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver, gjennom kursene som nå settes i gang, er ett viktig tiltak, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.