Ny runde for Det Norske Måltid

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

For femte år på rad skal de beste råvarene og matproduktene i Norge kåres.

Fra Det Norske Måltid 2011, programleder Arne Hjeltnes og Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Konkurransen blir organisert etter samme lest som i fjor, med en deling av landet i Nordpå, Midti, Vestpå, Sørpå og Østpå.

En jury i hver region nominerer sine beste produkter inn til den nasjonale finalen. Vinnere skal kåres i fire klasser:

  • Årets fisk- og skalldyrprodukt,
  • Årets kjøttprodukt,
  • Årets ost,
  • Årets nyskaping

- Jeg har god tro på at det blir en oppfølger av fjorårets serie på TV2, sier prosjektleder Harald osa i Stiftelsen Norsk Matkultur. - Vi har som mål at folk skal kunne følge kåringen av vinnerne i et flott TV-show ettter først å ha bli kjent med de beste produktene og produsentene i hver landsdel gjennom fem regionale programmer.

Målsettingen er å øke etterspørselen etter norsk mat og drikke, skape stolthet over våre råvarer og heve omdømme for vår egen matproduksjon, heter det på hjemmesidene til Det Norske Måltid.

Hvem kan delta?

Produsenter av norske matprodukter kan delta med maksimum to produkter per kategori. (Les mer om kategorier under "Årets kategorier"). Vinnerprodukter fra 2011 kan ikke delta.

Krav til råvarer og produkter

Produktet skal være tilgjengelig og til salgs for den vanlige forbruker enten i butikk, gårdsmatutsalg, nettbutikk eller lignende. Produktet må komme fra eller være bearbeidet i den regionen den er nominert i. Sesongprodukter kan delta forutsatt at produktet kan fremskaffes til regional og nasjonal juryering som gjennomføres høsten 2012. Produkter som kun er tilgjengelig for storhusholdning kan ikke delta.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere