Ny bok om kvinnebønder

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag 5.juni inviteres det til boklansering og politikerdebatt på Litteraturhuset i Oslo.

2013 er et dobbelt hundreårsjubileum. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) blir hundre år, og det er hundre år siden stemmerett for kvinner ble vedtatt. Kvinneutvalget i NBS vil bruke jubileumsåret til å få fram i lyset det store arbeidet kvinner gjør i norsk landbruk.

På boklansering onsdag 5. juni kl. 12-13:30 på Litteraturhuset i Oslo presenteres boka «Kvinnebønder» av Astrid Brekken, utgitt på Boksmia forlag og etter oppdrag fra Kvinneutvalget i NBS. Gjennom intervjuer og bilder møter vi 19 kvinnebønder og 2 reineiere, fra Finnmark til Agder. I tillegg inneholder boka fagartikler om norske kvinnebønder og om kvinnene i verdens landbruk.

I forbindelse med boklanseringa blir det politikerdebatt om kvinnebønder i norsk matproduksjon. Debattantene er Else May Botten stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Randi Wetterhus Krogstad, 2.kandidat for Hedmark Høyre og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Kari Bay Haugen vil lede debatten.

Program

 12:00-12:40 Astrid Brekken presenterer boka sammen med

  • kjøttprodusent og moltedronning Ann-Christine Theodorsen fra Nordland
  • andelsbonde Bente Pünther fra Hedmark                                                  ·      
  • blåbærbonde Gurine Seland fra Aust-Agder

12:40-12:50 Smak av småskalamat

12:50 -13:30 Kvinnebønder i norsk matproduksjon. Debatten ledes av Kari Bay Haugen og deltagerne er Else May Botten, Arbeiderpartiet, Randi Wetterhus Krogstad, Høyre og Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.

For mer informasjon kontakt:

Forfatter                                                                       Astrid Brekken, tlf. 91 11 91 74
Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag        Hilde K. Mellum, tlf. 90 66 64 02 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere