Norsk matproduksjon må økes – Bondelaget krever politisk taktskifte

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Norges Bondelag forutsetter at regjeringen i statsbudsjettet for 2013 sikrer en utnyttelse av handlingsrommet i tollvernet.

Årsmøtet har vedtatt en resolusjon som gir regjeringa en klar oppfordring om å handle for et norsk landbruk. Et velfungerende tollvern er avgjørende for å bidra til verdiskapinga på Fastlands-Norge og for at matproduksjonen kan økes slik Stortinget har vedtatt.

Resolusjonskomiteen ledet av styremedlem Trine Hasvang Vaag la fram sitt forslag til resolusjon. Etter endringsforslag fra salen, ble et justert forslag enstemmig vedtatt.  

Jordbruksforhandlingene må gi uttelling

Årsmøtet forutsetter at jordbruksforhandlingene i 2013 reduserer inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper betydelig. I tillegg understreker årsmøtet at budsjettmidlene må økes for å sikre landbruket inntektsvekst og for å øke matproduksjonen over hele landet.

 Bondelaget skal sette landbruket på dagsorden foran valget 2013

Debatten på årsmøtet har fokusert på viktigheten av at hele organisasjonen må påvirke landbruks- og matpolitikken som partiene går til valg på. Det er stadfestet i resolusjonen.

Les resolusjonen i sin helhet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere