Det har over lang tid vært en diskusjon om hvor det nye slakteriet til Norsk Kylling skal ligge. Bondelaget har sammen med flere andre aktører advart mot å velge den alternative lokasjonen i Orkdal, da det vil innebære nedbygging av over 100 dekar matjord egnet for korndyrking. I dag ble Norsk Kylling sin beslutning om å bygge i Orkdal gjort offentlig.

- Beslutningen er et stort paradoks. Det virker som at Norsk Kylling har glemt hvordan matproduksjon foregår før kyllingen kommer inn på slakteriet, sier Bartnes.

Han er svært skuffet over at selskapet velger å rasere matjord, særlig når det finnes andre fullgode alternativer.

- Faktum er ingen matjord = ingen mat. Kun 3 prosent av norsk fastland er egna til matproduksjon, og disse verdifulle arealene er under sterkt press. Det er derfor særlig bekymringsverdig at en aktør som Norsk Kylling ikke viser større samfunnsansvar, sier Bartnes.

Han mener Norsk Kylling sin beslutning er enda en spiker i kista for å nå Stortingets mål om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020. I 2016 ble det totalt bygget ned om lag 6000 dekar matjord i Norge.

- Dette viser tydelig hvorfor vi trenger sterkere virkemidler for å bevare norsk matjord for framtidige generasjoner. Her må Stortinget og regjeringa komme sterkere på banen, sier Bartnes.