Nordstogas stev til Sylvi Listhaug

Publisert 11.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Visesanger og bonde Aasmund Nordstoga har skrevet et eget stev til landbruksminister Sylvi Listhaug.

Tiden etter at hun ble landbruksminister har Sylvi Listhaug blant annet benyttet til å reise rundt å besøke en rekke gårdsbruk rundt om i landet. Da Listhaug besøkte Telemark i februar  tok hun turen innom småbruket til bonde og musiker Aasmund Nordstoga i Vinje.

– Jeg håper at jeg vil klare å presentere gode grunner for å opprettholde småskalalandbruk i Norge, sa Nordstoga til nationen.no i forkant av besøket.

Under besøket fikk landbruksministeren også høre et nyskrevet stev, som Nordstoga hadde skrevet for anledningen. Da småbrukeren underholdt på Norges Bondelags markering foran Stortinget ble det premiere på andre vers. Det kan du se i videovinduet over.

Aasmund Nordstoga på scenen foran Stortinget. Foto: Ole Marius Aune Sandmo.

Stev til Syvli Listhaug (Aasmund Nordstoga)

Den fagre jenta vil ut å blenkja

å lære bøndene stort å tenkja

Men dæ`kji beint å få støri gard

når støtt ein støyter på berg og skar

 

Ja, sko me dykre i li og dalar

trengst både småe og store gardar

Om ein er jærbu hell teledøl

so trengst kvareinaste bondeknøl!

 

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere