Nordiske bondeorganisasjoner diskuterte samarbeid

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Over 60 personer fra de nordiske bondeorganisasjonene og landbrukssamvirket i Norge møttes under Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) sitt utvidede presidiemøte på Inderøy.

Nordiske bondeledere. Fra venstre Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag, Sindri Sigurgeirsson, Bændasamtök Íslands, Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund, Juha Marttila, MTK, Finland, Martin Merrild, Landbrug & Fødevare, Danmark.

- Som nordiske bondeorganisasjoner har vi ulike interesser, men vi er enige om samarbeid der hvor det er naturlig. Det er derfor viktig med jevnlige møter mellom nordiske bondetopper og –organisasjoner hvor vi får drøftet ulike tema og blir oppdatert på landbrukspolitisk status i hvert enkelt land, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Inderøya i Nord-Trøndelag dannet en flott ramme for møtet. Norge har hatt formannskapet i NBC siden 2013, og deltakerne fikk oppleve lokale matspesialiteter, gårdsbesøk, Gangstad gårdsysteri og Verdal meieri. Finland overtar formannskapet de neste to årene, og arrangerer neste møte i Helsingfors sommeren 2017.

Hele møtet samlet på gården Øyna på Inderøya

Flere handelsregler – ikke færre

Blant mange innlegg på dagsorden, pekte Ole Norrback, tidligere finsk minister for nordisk samarbeid og finsk ambassadør til Norge, på at Norden har mange fellesnevnere politisk. Når over 40 prosent av alt hva Norden produserer går til eksport, var oppfordringen at vi trenger flere regler, og ikke færre for å styrke det globale markedet.

Høyreradikal populistisk familie i Norden opptatt av lokal produksjon

Ann-Cathrin Junger fra Södertörns Høgskola presenterte det hun omtalte som en høyreradikal-populistisk familie i Norden. Det handler om Sannfinnene i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark og FrP i Norge. Disse partiene støtter i hovedsak innenlandsk og lokal matproduksjon. Unntaket blant de nordiske partiene er FrP som er mer opptatt av å redusere tollvernet. Disse partiene forenes også i opptatthet av dyrerettigheter og mindre byråkrati.

Nordisk stemme i Verdens bondeorganisasjon (WFO)

Nå er alle de nordiske bondeorganisasjonene medlem i WFO, og det ble kort tatt opp hvordan de nordiske landene kan samarbeide i denne forsamlingen. 

Også ungdomsorganisasjonene var representert i Trøndelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere