Nordiske bondeorganisasjoner diskuterte samarbeid

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Over 60 personer fra de nordiske bondeorganisasjonene og landbrukssamvirket i Norge møttes under Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) sitt utvidede presidiemøte på Inderøy.

Nordiske bondeledere. Fra venstre Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag, Sindri Sigurgeirsson, Bændasamtök Íslands, Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund, Juha Marttila, MTK, Finland, Martin Merrild, Landbrug & Fødevare, Danmark.

- Som nordiske bondeorganisasjoner har vi ulike interesser, men vi er enige om samarbeid der hvor det er naturlig. Det er derfor viktig med jevnlige møter mellom nordiske bondetopper og –organisasjoner hvor vi får drøftet ulike tema og blir oppdatert på landbrukspolitisk status i hvert enkelt land, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Inderøya i Nord-Trøndelag dannet en flott ramme for møtet. Norge har hatt formannskapet i NBC siden 2013, og deltakerne fikk oppleve lokale matspesialiteter, gårdsbesøk, Gangstad gårdsysteri og Verdal meieri. Finland overtar formannskapet de neste to årene, og arrangerer neste møte i Helsingfors sommeren 2017.

Hele møtet samlet på gården Øyna på Inderøya

Flere handelsregler – ikke færre

Blant mange innlegg på dagsorden, pekte Ole Norrback, tidligere finsk minister for nordisk samarbeid og finsk ambassadør til Norge, på at Norden har mange fellesnevnere politisk. Når over 40 prosent av alt hva Norden produserer går til eksport, var oppfordringen at vi trenger flere regler, og ikke færre for å styrke det globale markedet.

Høyreradikal populistisk familie i Norden opptatt av lokal produksjon

Ann-Cathrin Junger fra Södertörns Høgskola presenterte det hun omtalte som en høyreradikal-populistisk familie i Norden. Det handler om Sannfinnene i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark og FrP i Norge. Disse partiene støtter i hovedsak innenlandsk og lokal matproduksjon. Unntaket blant de nordiske partiene er FrP som er mer opptatt av å redusere tollvernet. Disse partiene forenes også i opptatthet av dyrerettigheter og mindre byråkrati.

Nordisk stemme i Verdens bondeorganisasjon (WFO)

Nå er alle de nordiske bondeorganisasjonene medlem i WFO, og det ble kort tatt opp hvordan de nordiske landene kan samarbeide i denne forsamlingen. 

Også ungdomsorganisasjonene var representert i Trøndelag.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere