Vi beklager ulempene dette har medført. Angrepet er trolig et såkalt  tjenestenektangrep. Det vil si at noen bruker et nettverk for å sende store mengder trafikk til en nettside, dermed klarer ikke nettsiden å ta imot all trafikken og siden går ned. Det er ikke et målretta angrep mot Bondelaget, men mot vår tjenesteleverandør CoreTrek.

Det er ingenting som tyder på at det er lekket informasjon fra våre sider.

Vår leverandør jobber sammen med sin driftspartner Telia for å isolere angrepet, og det må påregnes litt ustabil drift og nedetid til de har alt på plass.