- Naturressursene er en del av landets framtid

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Produktivitetskommisjonen vil fra ressurs- til kunnskapsøkonomi. - Det er fortsatt store muligheter i jord og skog, mener Bondelaget.

Leder Lars Petter Bartnes

​Regjeringens produktivitetskommisjon la i dag fram sin andre rapport. I den forrige gikk de kraftig til angrep på landbruksnæringen – i denne uttrykker de blant annet dyp bekymring for hvordan den framtidige norske velferden skal finansieres.

Produktivitetsveksten i norsk økonomi har lav siden 2006, men bruken av oljepenger har klart å maskere dette, mener kommisjonen. Lavere oljeinntekter sammen med den forventede eldrebølgen vil kreve en høyere produktivitetsvekst i framtiden, mener de.  Løsningen er å gå vekk fra en økonomi basert på utnyttelse av naturressurser til en økonomi basert på kunnskap.

Finnes andre ressurser enn olje og gass

Norges Bondelag mener at utnyttelse av naturressurser har en viktig plass, også i framtidens norske økonomi.

- Det finnes andre naturressurser i Norge enn olje og gass. Norge er allerede utstyrt med store ressurser i form av jord og skog. Satsing på kunnskap er bra, men vi har liten tro på at vi kan basere oss på dette alene. Alle land trenger en produksjonsøkonomi som basis, og her kan primærnæringene være en del av løsningen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

- Ny satsning på kunnskap bør også kunne hjelpe oss til å utvikle bedre måter å utnytte de grønne naturressursene våre. Vi har i dag mange uutnyttede ressurser og muligheter i jord-, skog- og havbruk som kan bidra til å løse behovet for framtidig nasjonal verdiskaping, og de store internasjonale utfordringer som klimaendringer og framtidig behov for energi og mat. Disse ressursene kan i tillegg danne grunnlaget for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, ikke bare i de største byene, sier han. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere