Nå må landbruksmeldinga følges opp i praksis

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Det er positivt at næringskomiteens flertall med KrF slår så klart fast at norsk matproduksjon basert på norske ressurser skal økes.

Det sier Nils T. Bjørke etter at næringskomitéens innstilling til landbruksmeldinga er lagt fram. – Nå er det opp til regjeringa å konkretisere oppfølginga av meldinga slik at målene blir nådd. Her er meldinga svak. Jordbruksoppgjøret er første test.


Nils T. Bjørke og Arne L. Haugen (Ap), som er saksordfører for landbruksmeldinga i Næringskomitéen. Her på Bondelagets påskelunsj tidligere denne uka.

Flertallet i komitéen inkludert KrF er tydelig på at det skal være matproduksjon over hele landet. – Det er viktig å få understreket dette. Her ser vi at Høyre og FrP heller vil prioritere store bruk og de beste områdene. Det betyr i realiteten en sterk svekkelse av distriktsjordbruket, fortsetter Bjørke.

Lite ambisiøs på jordvern og investeringer


- Både på jordvern og når det gjelder investeringsmuligheter er meldinga lite ambisiøs. Vi mener regjeringa burde gått for KrF sine forslag når det gjelder inntekt og fondsordninger. Det ville gitt næringa større trygghet framover og vært gode bidrag til å nå måla i meldinga, avslutter Nils T. Bjørke.

Bondelagskommentarer i stikkordsform

  • Regjeringa må komme med virkemidler, slik at vi oppnår målsettingene, med meldinga i ryggen er forventningene høye foran jordbruksoppgjøret
  • Det er alvorlig t H og FrP foreslår virkemidler som virker i stikk motsatt retning av det de setter opp som målsettinger
  • Høyre og Frps merknad om å legge forhandlingene til budsjettprosessene er et virkemiddel som vil svekke norsk matproduksjon
  • Samvirke er avgjørende for å sikre avsetting av norske jordbruksprodukter
  • Over 50 prosent av matvarene vi spiser blir allerede importert, og det er rom for import fra U-land innenfor dette gjennom å vri hvor det importeres fra
  • Flertallet slår fast at importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk og en forutsetning for å opprettholde en norsk matvaresektor. Det er bra, og skaper forventninger til at regjeringa følger dette opp i kommende jordbruksforhandlinger.
  • Det er positivt at komitéens flertall legger vekt på at det er norske ressurser som skal ligge til grunn for økt norsk matproduksjon.
  • Det er positivt at regjeringa og KrF slår fast at aktive brukere skal prioriteres ved salg av landbrukseiendommer.
  • KrF er en pådriver for sterkere vern av matjorda. Meldinga er ikke ambisiøs nok når det gjelder å styrke jordvernet.

For ytterligere kommentarer kontakt eller

Les hele innstillingen fra Næringskomitéen på Stortinget.no

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere