Nå må landbruksmeldinga følges opp i praksis

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Det er positivt at næringskomiteens flertall med KrF slår så klart fast at norsk matproduksjon basert på norske ressurser skal økes.

Det sier Nils T. Bjørke etter at næringskomitéens innstilling til landbruksmeldinga er lagt fram. – Nå er det opp til regjeringa å konkretisere oppfølginga av meldinga slik at målene blir nådd. Her er meldinga svak. Jordbruksoppgjøret er første test.


Nils T. Bjørke og Arne L. Haugen (Ap), som er saksordfører for landbruksmeldinga i Næringskomitéen. Her på Bondelagets påskelunsj tidligere denne uka.

Flertallet i komitéen inkludert KrF er tydelig på at det skal være matproduksjon over hele landet. – Det er viktig å få understreket dette. Her ser vi at Høyre og FrP heller vil prioritere store bruk og de beste områdene. Det betyr i realiteten en sterk svekkelse av distriktsjordbruket, fortsetter Bjørke.

Lite ambisiøs på jordvern og investeringer


- Både på jordvern og når det gjelder investeringsmuligheter er meldinga lite ambisiøs. Vi mener regjeringa burde gått for KrF sine forslag når det gjelder inntekt og fondsordninger. Det ville gitt næringa større trygghet framover og vært gode bidrag til å nå måla i meldinga, avslutter Nils T. Bjørke.

Bondelagskommentarer i stikkordsform

  • Regjeringa må komme med virkemidler, slik at vi oppnår målsettingene, med meldinga i ryggen er forventningene høye foran jordbruksoppgjøret
  • Det er alvorlig t H og FrP foreslår virkemidler som virker i stikk motsatt retning av det de setter opp som målsettinger
  • Høyre og Frps merknad om å legge forhandlingene til budsjettprosessene er et virkemiddel som vil svekke norsk matproduksjon
  • Samvirke er avgjørende for å sikre avsetting av norske jordbruksprodukter
  • Over 50 prosent av matvarene vi spiser blir allerede importert, og det er rom for import fra U-land innenfor dette gjennom å vri hvor det importeres fra
  • Flertallet slår fast at importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk og en forutsetning for å opprettholde en norsk matvaresektor. Det er bra, og skaper forventninger til at regjeringa følger dette opp i kommende jordbruksforhandlinger.
  • Det er positivt at komitéens flertall legger vekt på at det er norske ressurser som skal ligge til grunn for økt norsk matproduksjon.
  • Det er positivt at regjeringa og KrF slår fast at aktive brukere skal prioriteres ved salg av landbrukseiendommer.
  • KrF er en pådriver for sterkere vern av matjorda. Meldinga er ikke ambisiøs nok når det gjelder å styrke jordvernet.

For ytterligere kommentarer kontakt eller

Les hele innstillingen fra Næringskomitéen på Stortinget.no

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere