Klimaendringer fører til mer ekstremvær og flom. Her fra et oversvømmet jorde i Rendalen, Hedmark. Foto: Hedmark Bondelag.

IPCC-forfatterne Jan Fuglestvedt og Karen O'Brien la mandag fram hovedfunnene FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport. Konklusjonen er klar: Klimaendringene er i gang, og virkningene kan bli irreversible dersom ikke utslippene kuttes fort og mye.

- Dette arbeidet har samlet den mest oppdaterte kunnskapen, og er et godt grunnlag for videre arbeid. Nå trenger vi politikere som tør å sette mål om skikkelige kutt, sier seniorrådgiver Ane Kismul i Norges Bondelag.

Det er i følge klimarådgiveren også svært viktig å finne ut hvordan klimakuttene skal gjennomføres. Det må jobbes for å finne løsninger i alle næringer og alle deler av samfunnet.

Norges Bondelag er godt i gang med å finne klimaløsninger for landbruket, blant annet ved å opprette et klimautvalg, og ved å delta i forskningsaktiviteter på alle områder innen fornybar energi og klimatilpasning. For å komme videre må regjeringens forslag om kutt i forskningsmidlene reverseres.

Mer om Norges Bondelags klimajobbing finnes her