Norges Bondelag mener innsparingene i midler brukt til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) og erstatningsutbetalinger er betydelige dersom rovdyr i prioriterte beiteområder tas ut før beiteseongen og mens snøen fortsatt ligger på bakken.

Ekstraordinære uttak av ulv

-Ulv som oppholder seg utenfor ulvesonen, i prioriterte beiteområder, må tas ut ved ekstraordinære uttak mens det fortsatt er snødekke, skriver Bondelaget i et brev til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med høringa av forslaget til Statsbudsjett for Miljøverndepartementet. - Dette gjøres allerede i prioriterte beiteområder for hannbjørner som kommer ut av hiet og må også bli gjort gjeldende for ulv. Dette må bli en konsekvens av prinsippet om arealdifferensiert forvaltning som er styrket i rovdyrforliket, understreker Bondelaget.

Mer til forbyggende og konfliktdempende tiltak

Rovdyrforliket peker spesielt på økt innsats for kommunale fellingslag, midler til kursing av jegere og omstiling av beitebruk i prioriterte rovdyrområder. Men, disse tiltakene dekkes av den samme FKT-potten som de tradisjonelle forebyggende tiltakene.

Penger til omstilling i tungt belastede rovdyrsoner

I forslaget til Statsbudsjett forslår regjeringen å øke midlene til FKT-tiltak med 6,5 millioner kroner. Norges Bondelag mener midlene må økes med ytterligere 10 millioner kroner som i sin tur øremerkes omstilling av sauebruk i tungt belastede rovdyrsoner.