Motorferdselloven må ta hensyn til landbruket

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag savner et næringsperspektiv på høringsforslaget om endringer i motorferdselloven.

Norges Bondelag har sendt høringssvar på Klima- og Miljødepartementets høring av 10.07.2014 angående forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann.

Næringsvirksomhet ikke viet oppmerksomhet

- Norges Bondelag er skuffet over at høringsforslaget kun fokuserer på rekreasjonsløyper for snøskuter og at omtale av kjøring i forbindelse med næringsvirksomhet nærmest ikke er viet oppmerksomhet i høringsnotatet. Bondelaget mener regelverket i større grad må ta hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorisert ferdsel i utmark, sier rådgiver Finn Erlend Ødegaard i Norges Bondelag.

Norges Bondelag påpeker også at grunneiers rett til å reservere seg mot å få en skuterløype over sin eiendom må være reell.

Press på grunneier

- Det vil i mange kommuner bli et press på enkelte grunneiere om å tillate skuterløype over sin eiendom, slik at ønsket skutertrase kan realiseres. Mange vil trolig oppleve det som en belastning å få et forslag om arealplan med skuterløype over sin eiendom. Derfor påpeker Bondelaget at grunneiers rett til å motsette seg skuterløyper over sin eiendom må sikrest allerede i planprosessen, sier Ødegaard.

Les hele høringssvaret her.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere