Møter Sundtoft i ”jervens hule”

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Jerv blir et viktig tema når Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag, møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland torsdag. - Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Frogner.


Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Torsdag møter rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland.
Om det ikke er løvens hule, så kan det trygt sies at Sundtoft kommer til jervens hule når hun ankommer dette arrangementet. Debatten finner sted i et område med store jerveproblemer.

Nationen brakte mandag tall for dokumenterte tap av sau/lam til rovdyr hittil i år. Hvis en ser på disse tallene regionvis, kommer det fram at nær halvparten av tapene til jerv er i Oppland. Av totalt 385 sau/lam tatt av jerv, er 167 sau/lam tatt i Oppland. Det tilsvarer 43 prosent.
I motsetning til noen andre deler av landet, ser det heller ikke ut til at tapene i Oppland i særlig grad er på vei ned.

Ti jervekull, mot bestandsmål på fire

I Oppland er det mye mer jerv enn bestandsmålet tilsier:

Det er registrert ti jervekull i Oppland, mens det regionale bestandsmålet for Oppland er bare fire. Rovviltnemnda i Oppland anbefalte fem hiuttak før årets sesong, men fikk gjennomslag for bare fire.

- Vi i Bondelaget mener at myndighetene viser manglende vilje til å gjøre store nok uttak, og bruke de virkemidlene som virker. Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll i flere områder, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Frogner understreker at lisensjakt er viktig og riktig, og at det er viktig at en prøver ut nye virkemidler for effektiv lisensjakt.

- Men når bestanden ligger skyhøyt over bestandsmålet, må det også andre tiltak til. Situasjonen i Oppland viser at det fortsatt er nødvendig med målrettede og omfattende uttak før beitesesongen. Det er urovekkende og kritikkverdig at vi fortsatt ligger så høyt over bestandsmålet, sier Frogner.

Overoppfyller bestandsmålet

Det er i år registrert 65 kull med jervevalper i Norge. Det er 26 kull over bestandsmålet på 39 kull. 17 kull ble tatt ut av forvaltningen på ekstraordinære uttak (hiuttak). Dermed er det 48 kull etter uttakene. Dette er ni over bestandsmålet – altså 20 prosent over. (Jf rapport fra Rovdata 1.10.15).

- Bestandsmålene overoppfylles så til de grader, nok en gang. Rovviltregionen med flest jervekull over det regionale bestandsmålet er Hedmark, hvor det er registrert 13 jervekull. Bestandsmålet er på bare fem. Dette direkte undergraver den vedtatte todelte målsetninga om å ivareta både beitedyr og rovvilt, sier Frogner.

Rovdyrdebatten 2015 blir arrangert av Lesja kommune, Dovre kommune og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre, og finner sted på Lesja kulturhus torsdag 15. oktober kl 18.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere