Møter departementet om situasjonen i jordbærnæringa

Publisert 14.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Unormalt store avlingstap til gråskimmel.

Avlingstapene til soppen gråskimmel i jordbærnæringa er tema når Bondelaget møter landbruksdepartementet førstkommende mandag. 

Bama opplyser at så mye som 40 prosent av den norske jordbæravlingen denne sesongen kan være tapt. Flere produsenter opplever inntektstap i millionklassen, og hardest rammet er produsenter på Agder.

Soppangrep i norske jordbæråkre er ikke uvanlig, og i normalår er det mulig å forebygge store skader gjennom riktig dyrkningsmetode. Det finnes i dag ikke erstatningsordninger eller mulighet til å forsikre seg mot gråskimmel-angrep.  

- Årets skadeomfang er ikke normalt, og konsekvensene for de som er hardt ramma er store. Vi har eksempler fra tidligere på at ekstraordinære skadesituasjoner i landbruket har utløst ekstraordinære tiltak, og det burde det være rom for også nå, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er foreløpig ikke mulig å slå fast hva som er årsaken til de massive soppangrepene. Mildvær og mye regn forklarer noe, men det store omfanget gir grunn til å mistenke at gråskimmel-soppen kan ha utviklet resistens mot plantevernmidler.

- Det vil få følger for hvordan vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens. Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til avlingstapene, avslutter Gimming.

Møtet i Landbruks- og matdepartementet avholdes mandag kl. 14.30. 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere