Møter departementet om situasjonen i jordbærnæringa

Publisert 14.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Unormalt store avlingstap til gråskimmel.

Avlingstapene til soppen gråskimmel i jordbærnæringa er tema når Bondelaget møter landbruksdepartementet førstkommende mandag. 

Bama opplyser at så mye som 40 prosent av den norske jordbæravlingen denne sesongen kan være tapt. Flere produsenter opplever inntektstap i millionklassen, og hardest rammet er produsenter på Agder.

Soppangrep i norske jordbæråkre er ikke uvanlig, og i normalår er det mulig å forebygge store skader gjennom riktig dyrkningsmetode. Det finnes i dag ikke erstatningsordninger eller mulighet til å forsikre seg mot gråskimmel-angrep.  

- Årets skadeomfang er ikke normalt, og konsekvensene for de som er hardt ramma er store. Vi har eksempler fra tidligere på at ekstraordinære skadesituasjoner i landbruket har utløst ekstraordinære tiltak, og det burde det være rom for også nå, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er foreløpig ikke mulig å slå fast hva som er årsaken til de massive soppangrepene. Mildvær og mye regn forklarer noe, men det store omfanget gir grunn til å mistenke at gråskimmel-soppen kan ha utviklet resistens mot plantevernmidler.

- Det vil få følger for hvordan vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens. Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til avlingstapene, avslutter Gimming.

Møtet i Landbruks- og matdepartementet avholdes mandag kl. 14.30. 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere