Møter departementet om situasjonen i jordbærnæringa

Publisert 14.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Unormalt store avlingstap til gråskimmel.

Avlingstapene til soppen gråskimmel i jordbærnæringa er tema når Bondelaget møter landbruksdepartementet førstkommende mandag. 

Bama opplyser at så mye som 40 prosent av den norske jordbæravlingen denne sesongen kan være tapt. Flere produsenter opplever inntektstap i millionklassen, og hardest rammet er produsenter på Agder.

Soppangrep i norske jordbæråkre er ikke uvanlig, og i normalår er det mulig å forebygge store skader gjennom riktig dyrkningsmetode. Det finnes i dag ikke erstatningsordninger eller mulighet til å forsikre seg mot gråskimmel-angrep.  

- Årets skadeomfang er ikke normalt, og konsekvensene for de som er hardt ramma er store. Vi har eksempler fra tidligere på at ekstraordinære skadesituasjoner i landbruket har utløst ekstraordinære tiltak, og det burde det være rom for også nå, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er foreløpig ikke mulig å slå fast hva som er årsaken til de massive soppangrepene. Mildvær og mye regn forklarer noe, men det store omfanget gir grunn til å mistenke at gråskimmel-soppen kan ha utviklet resistens mot plantevernmidler.

- Det vil få følger for hvordan vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens. Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til avlingstapene, avslutter Gimming.

Møtet i Landbruks- og matdepartementet avholdes mandag kl. 14.30. 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere