Mistanke om influensa hos kalkun

Publisert 07.03.2016
  • Tips en venn om denne siden

Prøver fra kalkungården i Østfold blir analysert nå.

Illustrasjonsbilde av kalkunDet var prøver fra rutineundersøkelser som ga utslag for fugleinfluensa hos kalkunprodusenten i Østfold. Dyrene har ikke vist tegn på sykdom, og det tas nå nye prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, samt å finne hvor smitten har kommet fra. Konklusjon er ventet i begynnelsen av uka.

Trygg mat

Mattilsynet melder at besetningen er avsperret, men at det ikke er fare for smittespredning slik situasjonen er nå. Kalkunkjøtt er fortsatt trygt å spise.

- Det er positivt at rutineundersøkelser avdekket mulig influensasmitte. Husdyrnæringa og myndighetene samarbeider tett, og vi har tillit til at myndighetene avklarer situasjonen og finner eventuell smittekilde, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere