Mistanke om influensa hos kalkun

Publisert 07.03.2016
  • Tips en venn om denne siden

Prøver fra kalkungården i Østfold blir analysert nå.

Illustrasjonsbilde av kalkunDet var prøver fra rutineundersøkelser som ga utslag for fugleinfluensa hos kalkunprodusenten i Østfold. Dyrene har ikke vist tegn på sykdom, og det tas nå nye prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, samt å finne hvor smitten har kommet fra. Konklusjon er ventet i begynnelsen av uka.

Trygg mat

Mattilsynet melder at besetningen er avsperret, men at det ikke er fare for smittespredning slik situasjonen er nå. Kalkunkjøtt er fortsatt trygt å spise.

- Det er positivt at rutineundersøkelser avdekket mulig influensasmitte. Husdyrnæringa og myndighetene samarbeider tett, og vi har tillit til at myndighetene avklarer situasjonen og finner eventuell smittekilde, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere