Mener regjeringa må trekke lovforslaget om å avvikle pelsdyrnæringa

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringa har blitt møtt med bred skepsis fra flere hold. - Når aktører som Regelrådet og NHO er skeptiske til forslaget og utredningen, bør det få regjeringa til å lytte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bondelaget var en av 323 som sendte svar innen høringsfristen gikk ut 1.februar.  I lovforslaget ble det tatt til orde for å forby pelsdyrhold umiddelbart, men med en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025 for dem som driver med oppdrett av pelsdyr i dag. Reaksjonene har vært mange og sterke fra både tilhengere og motstandere av peldsdyrnæringa.

- Jeg registrerer at stadig flere setter spørsmålstegn ved regjeringas behandling av pelsdyrnæringa og prosessene rundt å avvikle den. Når aktører som Regelrådet og NHO er skeptiske til forslaget og utredningen, bør det få regjeringa til å lytte, sier Lars Petter Bartnes.

Stopp lovforslaget

Norges Bondelag er i sitt svar tydelige på at pelsdyrnæringa må få fortsette sin næringsvirksomhet i denne stortingsperioden basert på det vedtaket Stortinget gjorde 10.januar 2017 om ei bærekraftig utvikling. Bondelaget mener også at man av hensyn til forutsigbarheten for næringsutøverne, ikke kan vedta et næringsforbud mot pelsdyroppdrett i inneværende stortingsperiode.  Konklusjonen er klar: Regjeringa må stoppe det igangsatte lovarbeidet.

- Vi mener prosessen har vært uryddig, det er ikke juridisk forankret – avvikling av ei hel næring kan ikke vedtas på et så mangelfullt grunnlag. Når kritikken blir så stor, mener vi regjeringa må stoppe lovarbeidet – det er ikke grunnlag for å komme med noe forslag i denne stortingsperioden, sier Lars Petter Bartnes. 

Bondelagslederen mener saken bør utredes slik at det juridiske grunnlaget, og samfunnsøkonomiske konsekvenser for å avvikle ei hel næring, blir ettergått grundigere.

Mulig erstatning

Skulle det bli så ille at politikeren avvikler ei hel næring, må de i alle fall gjøre opp for seg, mener Bartnes.

- Forslaget om en mulig kompensasjon er for dårlig. Kompensasjonsordningen må sikre at pelsdyroppdretterne erstattes for hele det økonomiske tapet som et forbud vil medføre, sier han.

 

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere