Mattilsynet melder dette videre til Landbruks- og matdepartementet.

Hvis det oppstår akutt mangel på fôr i besetninger, ønsker vi at bonden/produsenten varsler sitt lokale Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00. 

Hvis streiken får andre akutte følger for dyrevelferden, ønsker Mattilsynet også å få melding om dette.

Streiken er et internt anliggende hos Felleskjøpet Agri, og Bondelaget går ikke inn i den.