Meld interesse for salg av kumelkkvote fra 2. januar.

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Som følge av avtalen om melkekutt som Norges Bondelag og regjeringa inngikk i høst, åpnes det for salg av kumelkekvoter til staten 2. januar 2020.

Som en del av avtalen ble det bestemt at staten kjøper ut inntil 40 millioner liter kumelkkvote. Det er satt av 200 millioner kroner til dette utkjøpet. Resten av melkeoverskuddet skal reduseres ved forholdstall, altså at alle melkebønder får produsere prosentvis likt mindre melk.

Norske melkebønder må redusere melkemengden med nesten 100 millioner liter etter at det fra 2021 ikke lenger kan gis støtte til eksport av Jarlsberg og andre oster. Dette som følge av WTO-regler.

Det er Landbruksdirektoratet som administrerer ordningen og utkjøpet. Dette er verdt å merke seg:

  • Oppkjøpsordningen går etter «først til mølla»-prinsippet. I de regionene hvor det er større interesse for å selge kvote enn regionens andel av de 40 mill. literne som skal selges, blir det altså de som meldte sin interesse først som får selge til staten til den fastlagte prisen.
  • Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten. Minimum 80 prosent av kvotemengden som selges må selges til staten, til fastlagt pris. Denne prisen varierer fra region til region utfra markedspris. Inntil 20 prosent av kvotemengden som selges, kan selges på det private markedet.
  • Kvotesalget foregår i to trinn. Først melder kvoteeier Landbruksdirektoratet hvor stort kvotevolum som ønskes solgt til staten. Når Landbruksdirektoratet har mottatt denne påmeldingen for å delta i oppkjøpsordningen, og man er innenfor kvotemengden som er avsatt i produksjonsregionen, vil man få beskjed fra Landbruksdirektoratet om å sende inn selve søknaden om salg av grunnkvote. Frist er 31/3-2020. Kvotemengden som meldes inn i trinn 1 er ikke bindende. Det er først når søknaden sendes i trinn 2 at volumet er bindende.
  • Salg av grunnkvote får virkning fra 1. januar 2021. De som selger nå, kan altså produsere i hele 2020. Oppgjør for kvotesalget er planlagt i januar 2021.

For geitemelkkvoter gjelder den ordinære kjøp/salgsordningen med anledning til å selge 80 prosent privat og 20 prosent til Staten. Her er frist for innmelding 1. august 2020.

Les mer om salg av melkekvoter, og om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratet har også en veiledning som er nyttig.

Kontaktperson for kvoteordninga for melk i Norges Bondelag er Anders Huus. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere