Matmjølanlegg blokkert fra tirsdag morgen

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I dag blir fire matmjølanlegg over hele landet blokkert. – Norsk mat er ingen selvfølge, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Kl 05: Akershusbønder blokkerer utkjøring av mel fra Lantmännen på Bjølsen i Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

- For å vise det og markere misnøye med regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, blokkerer vi utkjøring av mel til bakeriene og det betyr at butikkhyllene kan bli tomme for brød. 

Mandag var det fylkesvise aksjoner over hele landet. Nå trappes de sentrale aksjonene opp. - Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også i framtida, understreker Bjørke. 

- Aksjonene er rettet mot regjeringa. Regjeringa har satt som mål å øke matproduksjonen med én prosent i året. Tilbudet gir ikke det løftet landbruket trenger i en situasjon hvor det blir mindre areal i produksjon og produksjonen per innbygger går ned. Da må vi si klart i fra.  

Følgende matmjølanlegg blir blokkert fra tirsdag morgen:

  • Vaksdal ved Bergen 
  • Buvika ved Trondheim
  • Skien i Telemark
  • Bjølsen i Oslo

- Ni av ti nordmenn sier de ønsker et landbruk av samme omfang som i dag. Vi er klare til å produsere mer mat i takt med befolkningsveksten. Da må vi få økte inntektsmuligheter som sikrer rekruttering og et landbruk over hele landet, avslutter Nils T. Bjørke.

For ytterligere kommentarer:
Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24
Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 48 12 37 89
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Se temaside og jordbruksforhandlignene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere