Matmjølanlegg blokkert fra tirsdag morgen

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I dag blir fire matmjølanlegg over hele landet blokkert. – Norsk mat er ingen selvfølge, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Kl 05: Akershusbønder blokkerer utkjøring av mel fra Lantmännen på Bjølsen i Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

- For å vise det og markere misnøye med regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, blokkerer vi utkjøring av mel til bakeriene og det betyr at butikkhyllene kan bli tomme for brød. 

Mandag var det fylkesvise aksjoner over hele landet. Nå trappes de sentrale aksjonene opp. - Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også i framtida, understreker Bjørke. 

- Aksjonene er rettet mot regjeringa. Regjeringa har satt som mål å øke matproduksjonen med én prosent i året. Tilbudet gir ikke det løftet landbruket trenger i en situasjon hvor det blir mindre areal i produksjon og produksjonen per innbygger går ned. Da må vi si klart i fra.  

Følgende matmjølanlegg blir blokkert fra tirsdag morgen:

  • Vaksdal ved Bergen 
  • Buvika ved Trondheim
  • Skien i Telemark
  • Bjølsen i Oslo

- Ni av ti nordmenn sier de ønsker et landbruk av samme omfang som i dag. Vi er klare til å produsere mer mat i takt med befolkningsveksten. Da må vi få økte inntektsmuligheter som sikrer rekruttering og et landbruk over hele landet, avslutter Nils T. Bjørke.

For ytterligere kommentarer:
Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24
Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 48 12 37 89
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Se temaside og jordbruksforhandlignene.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere