Mat er mer enn kalorier

Publisert 16.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Mat er kultur, identitet og næring – det er Røros et godt eksempel på, sa Birte Usland på konferansen Økologi 3.0.

Ordstyrer Lars Haltbrekken og Birte Usland fra Bondelaget på konferansen Økologi 3.0 på Røros. Foto: Marit Wright.

Konferansen Økologi 3.0 ble holdt på Røros forrige uke, som og en møteplass mellom samfunnet, økologiske og konvensjonelle bønder. Med fokus på alt fra innovasjon, forskning, undervisning og forvaltning. Sist og kanskje aller viktigst – mat. God og ekte mat som er laget med basis i tradisjon og kvalitet. Økologisk mat.

Birte Usland. Foto: Marit Wright.Birte Usland, økologirepresentant i styret i Norges Bondelag fikk æren av både å åpne og avslutte konferansen Økologi 3.0. Birte Usland påpekte en bekymring for nedgangen i både det økologiske arealet og antall produsenter som driver økologisk nå når markedet er økende og at det nå er viktig at bønder finner det interessant å legge om til økologisk. Hun la særlig vekt på grønnsaker, frukt og bær som vi nå har for lite av og at importen er tilstede på råvarer vi fint kan klare å produsere selv. -Om den norske bonden ikke leverer det forbrukeren vil ha så har vi gått glipp av dette markedet. Det økologiske markedet dreier seg også om matmakt og at internasjonale forhold og avtaler vil være med og bestemme hvordan markedet vil se ut i framtiden, poengterte Usland.

- Suksessen med matmangfold her på Røros viser at mat er så mye mer enn kalorier. Det er kultur, identitet og næring. Det er ikke likegyldig hvor den blir produsert eller hvordan, sier Usland.

Matdestinasjonen Røros

Konferansen ga en historisk rundreise i utviklingen av Røros som en matdestinasjon. Det var en flott historie som ble fortalt av mange av de som var involvert i opprettelsen av det som i dag er Rørosmat DA. Det har vært behov for mange ildsjeler, det har vært mange motbakker. Filosofien bak har alltid vært innovasjon, kvalitet og ikke minst kunnskap. Det som også ble trukket fram som et viktig punkt var tverrorganisatorisk samarbeid mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På scenen var også Bondelaget representert med fylkesleder i Hedmark Erling Aas-Eng. Det har i år blitt åpnet opp for nye kontrakter fra TINE sin side for å dekke opp behovet for økologisk melk som Rørosmeieriet vil ha i tida framover. - Bondelaget har medlemsmassen som skal til for at Rørosmeieriet kan øke sin produksjon, sa Aas-Eng og påpekte at det var viktig å spre entusiasmen og at det er viktig å få fram gode ambassadører for å få flere til legge om til økologisk drift.

Det var også jubileum for Rørosmeieriet forrige uke. Det er nå 15 år siden de startet opp og forrige uke ble meieri nummer to åpnet på Tolga. - Det nye meieriet er kanskje Norges mest moderne meieri, så nå er vi godt rustet til den veksten som vi venter at vil komme, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund i Rørosmeieriet AS.  Her skal det tappes melk til blant annet Coop sitt økomerke Änglamark som er i sterk vekst.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere