Mat er mer enn kalorier

Publisert 16.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Mat er kultur, identitet og næring – det er Røros et godt eksempel på, sa Birte Usland på konferansen Økologi 3.0.

Ordstyrer Lars Haltbrekken og Birte Usland fra Bondelaget på konferansen Økologi 3.0 på Røros. Foto: Marit Wright.

Konferansen Økologi 3.0 ble holdt på Røros forrige uke, som og en møteplass mellom samfunnet, økologiske og konvensjonelle bønder. Med fokus på alt fra innovasjon, forskning, undervisning og forvaltning. Sist og kanskje aller viktigst – mat. God og ekte mat som er laget med basis i tradisjon og kvalitet. Økologisk mat.

Birte Usland. Foto: Marit Wright.Birte Usland, økologirepresentant i styret i Norges Bondelag fikk æren av både å åpne og avslutte konferansen Økologi 3.0. Birte Usland påpekte en bekymring for nedgangen i både det økologiske arealet og antall produsenter som driver økologisk nå når markedet er økende og at det nå er viktig at bønder finner det interessant å legge om til økologisk. Hun la særlig vekt på grønnsaker, frukt og bær som vi nå har for lite av og at importen er tilstede på råvarer vi fint kan klare å produsere selv. -Om den norske bonden ikke leverer det forbrukeren vil ha så har vi gått glipp av dette markedet. Det økologiske markedet dreier seg også om matmakt og at internasjonale forhold og avtaler vil være med og bestemme hvordan markedet vil se ut i framtiden, poengterte Usland.

- Suksessen med matmangfold her på Røros viser at mat er så mye mer enn kalorier. Det er kultur, identitet og næring. Det er ikke likegyldig hvor den blir produsert eller hvordan, sier Usland.

Matdestinasjonen Røros

Konferansen ga en historisk rundreise i utviklingen av Røros som en matdestinasjon. Det var en flott historie som ble fortalt av mange av de som var involvert i opprettelsen av det som i dag er Rørosmat DA. Det har vært behov for mange ildsjeler, det har vært mange motbakker. Filosofien bak har alltid vært innovasjon, kvalitet og ikke minst kunnskap. Det som også ble trukket fram som et viktig punkt var tverrorganisatorisk samarbeid mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På scenen var også Bondelaget representert med fylkesleder i Hedmark Erling Aas-Eng. Det har i år blitt åpnet opp for nye kontrakter fra TINE sin side for å dekke opp behovet for økologisk melk som Rørosmeieriet vil ha i tida framover. - Bondelaget har medlemsmassen som skal til for at Rørosmeieriet kan øke sin produksjon, sa Aas-Eng og påpekte at det var viktig å spre entusiasmen og at det er viktig å få fram gode ambassadører for å få flere til legge om til økologisk drift.

Det var også jubileum for Rørosmeieriet forrige uke. Det er nå 15 år siden de startet opp og forrige uke ble meieri nummer to åpnet på Tolga. - Det nye meieriet er kanskje Norges mest moderne meieri, så nå er vi godt rustet til den veksten som vi venter at vil komme, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund i Rørosmeieriet AS.  Her skal det tappes melk til blant annet Coop sitt økomerke Änglamark som er i sterk vekst.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere