- Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

Publisert 27.06.2018
  • Tips en venn om denne siden

Møte med beitebrukere i Nord-Østerdal
Lars Petter Bartnes tok turen til Nord-Østerdal for å snakke med berørte beitebrukere, beitelag, fellingslag og ordførere i kommunene der ulv har tatt livet av over 200 sauer. Fra venstre Henning Sandmæl, Erling Birger Semmingsen, Finn Mortensen, Simen Vardenær og Lars Petter Bartnes.

- Dette er utslaget av et uansvarlig sjansespill, og det vil skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, sa Lars Petter Bartnes da han besøkte sauebønder i Nord-Østerdal tirsdag.

Det har vært en tøff sommer for sauebøndene og lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen. Så langt i sommer har over 200 sauer og lam blitt tatt av ulv, i det som blir regna som det beste beiteområdet i Hedmark. Tirsdag fikk de besøk av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes som fikk se ulvens herjinger og møte de berørte bøndene.  

Kunne vært unngått

- Dette er rett og slett en tragedie og en konsekvens av politikken og forvaltninga som føres nå.  Vi er i et beiteprioritert område av landet, der det er politisk bestemt at vi skal ha sau og ikke ulv. Likevel skjer dette, og det er spesielt vanskelig å akseptere når vi veit at ulven kunne blitt tatt ut på et tidlig tidspunkt, sier Lars Petter Bartnes og viser til at Klima- og Miljødepartementet sa nei til å ta ut ulven i april fordi DNA skulle sjekkes.

- I fjor sommer var det beitebrukere i beiteprioritert område på Hadeland som ble ramma av ulveangrep. Da ble Hadeland omtalt som ekstraordinært, men der var det samme historikk som her med at ulv er observert og ikke tatt ut. Dette vilø skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, advarte Lars Petter Bartnes.

Erling Birger Semmingsen og Lars Petter Bartnes i samtale om rovdyrangrepene i Nord-Østerdalen. Semmingsen er en av bøndene som har mista mange dyr de siste dagene.

Taper driftsgrunnlag og levebrød

På besøket sitt i Nord-Østerdalen møtte han både ramma bønder, fellingslag, beitelag og lokale ordførere. Hele lokalsamfunn har stilt opp for å hjelpe de rovdyrramma bøndene. Lars Petter Bartnes ga dem ros for innsatsen og berømma dugnadsåndene i lokalsamfunnene.

- Dette handler om mer enn tap av dyr. Det er tap av driftsgrunnlaget til folk, og det gjør det vanskelig for neste generasjon å satse innafor beitenæringa, sa Lars Petter Bartnes.

Vanskelig å drive langsiktig

En av de ramma sauebøndene, Erling Birger Semmingsen, sa at en av utfordringene er at man starter på nytt hvert år når ulven gjør så stor skade.

- Selv med erfaringer om ulvetap ett år, så er det som man starter helt fra scratch igjen neste år. Slik kan det ikke være. Disse områdene har rike beiter, «alle» sier at vi skal bruke beitene mer. Da må det skje endringer, sa Semmingsen.

Skadefellingsleder jo Esten Trøan var tydelig på at det er en meget dramatisk situasjon.

- Vi legger ned store ressurser i timer og kroner, for å ta ut en ulv som var i området i april og kunne blitt tatt ut da.

Lovte å fortsette den politiske jobbinga

Lars Petter Bartnes lovte bøndene i Nord-Østerdalen at Norges Bondelag vil stå på for at ulv skal bli tatt ut før beitesesongen starter, og at faglaget også skal jobbe for å få tilført flere ressurser til rovdyrforvaltninga og til de statlige erstatningsordningene.

- Vi skal jobbe for å få tilført mer ressurser til Statens Naturoppsyn for å bistå skadefellingslag.  De ekstraordinære erstatningsordningene som ble vedtatt etter skadesommeren på Hadeland i fjor, må videreføres også her, sa Bartnes.

- Den aller viktigste jobben er likevel å jobbe for at forvaltninga følger opp vedtatt politikk. Vi kan ikke ha en ny sommer med forvaltning av ulv i beiteprioriterte områder. Det er kroken på døra for beitenæringa.  

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere