Første nestleder Berit Hundåla, arkivfoto: Hildegunn Gjengedal.Det understreket Bondelagets første nesteder, Berit Hundåla, da hun innledet under åpningen av generalforsamlingen i WFO - World Farmers Organisation. Hundåla er styremedlem for alle de europeiske landene i organisasjonen.

Bondens inntekt presset

-Globaliseringen bidrar til å utdype ulikhetene i matvarekjeden. Bondens inntekt blir presset, samtidig som risikoen i kjeden flytter seg fra forhandlerne til bonden. Mens markedsadgangen ikke lenger handler om landets grenser, men tilgangen til butikkhyllene. Berit Hundåla skisserte disse tiltakene for at faglag og samvirkeorganisasjoner skal blomstre i framtida:

  • Uavhengige bondeorganisasjoner,
  • politisk støtte og goodwill,
  • forhandlingskraft i matvarekjeden,
  • tilstrekkelig, tilpasset lovverk,
  • tett dialog med nasjonale myndigheter
  • demokratiske organisasjoner, eid og kontrollert av bøndene sjøl.

Utfordringene

-Utfordringene er i første rekke å finne i økende nasjonal og internasjonal konkurranse. Vi opplever sterkere kjedemakt og økende bruk av egne merkevarer. Samtidig som organisasjonene utfordres på medlemslojalitet- og demokrati og kapitaltilgang.

Les også: Verdens bønder samles i Roma