- Vi er opptatt av å etablere en åpen og ærlig dialog med enhver landbruksminister, det vil også gjelde for han. Vårt ønske, og gode råd til den nye ministeren, er å bli kjent med og lytte til innspill fra hele det fantastiske mangfoldet vi har i norsk landbruk.  Det handler om ikke bare å lytte til de som allerede er enige med ham, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Dale overtar nå styringa av ei viktig næring for det norske samfunnet. Landbruket produserer trygg mat av høy kvalitet til norske forbrukere, og næringa gir grunnlag for 90.000 norske arbeidsplasser og verdiskaping i nesten alle landets kommuner, sier han.

Dale overtar etter partikollega Sylvi Listhaug som har vært landbruks- og matminister i drøye to år. Bondelaget og vil så fort det lar seg gjøre invitere Dale til et møte.

- Vi ser fram til å bli kjent med hvilke tanker og visjoner Dale har for næringa. Samtidig tror vi ikke at statsrådsskiftet vil bety store endringer i den landbrukspolitikken som føres. Listhaug har arbeidet for å gjennomføre regjeringens landbrukspolitikk. Vi må forvente at oppgaven til Dale vil være den samme, sier Bartnes.

- Bondelaget vil legge til rette for at det skal være lønnsomt å produsere mat for alle bønder over hele landet, uansett geografi og størrelse. Det er ikke tvil om at samarbeidet med Listhaug på dette området har vært krevende.