Illustrasjonsfoto: Bjørn Molstad.Du finner et Bondens marked i en rekke norske byer og tettsteder gjenom sommeren.

 

Dette er Bondens marked

Bondens marked er et torg der du som kunde kan kjøpe mat direkte fra produsenten. Bondens marked i Norge ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bak Bondens marked i Norge står Norsk Landbrukssamvirke, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat), OIKOS, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.