Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi, i landbruks- og matmeldinga.

- Regjeringen viser til at når det gjelder klimautfordringene er landbruket er en del av løsningen, slik det er beskrevet i landbrukets klimamelding. Det er positivt at den står fast, selv om vi i denne meldingen hadde forventet en noe mer offensiv og konkret holdning til hvordan vi skal få gjort noe. Vi hadde forventninger særlig til biogass, men det vises bare til den kommende klimameldinga sier seniorrådgiver Per Harald Agerup i Norges Bondelag.

Ifølge Agerup viser landbruks- og matmeldinga, som ble presentert tidligere i desember, at regjeringen har god oversikt over hvilke klimautfordringer verden står overfor.

Les sammendrag om klima og energi i landbruks- og matmeldinga her

Det står mye bra om framtidsrettet klima- og energiarbeid. Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi. Bioenergimålet om økning av 14 Twh og mulighetene til å oppnå dette blir bredt omtalt under skogbrukskapitelet. Energiproduksjonen knyttet til skog og spesielt GROT blir understreket, men det foreslås ikke virkemidler. Energibruk i veksthus, forskning på bioenergi og biodrivstoff, småkraft, vindkraft og vedproduksjon blir også tatt opp i landbruks- og matmeldingen.

- Når det gjelder spesifikke tiltak er det imidlertid lite nytt, sier Agerup.

Utfordringer tatt opp

I meldingen er utfor­dringen med erosjon på jordbruksarealet, knyttet til et våtere og mildere klima tatt opp. Det er også optimalisert gjødsling og jordarbeiding, økt karbonlagring i jord og økt karbonlagring i skog og tre.

Les alt om landbruks- og matmeldinga her