Lite om landbrukets klimautfordringer

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matmeldinga dokumenterer oversikt overutfordringene. Men, vi forventet mer, mener Bondelaget.

Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi, i landbruks- og matmeldinga.

- Regjeringen viser til at når det gjelder klimautfordringene er landbruket er en del av løsningen, slik det er beskrevet i landbrukets klimamelding. Det er positivt at den står fast, selv om vi i denne meldingen hadde forventet en noe mer offensiv og konkret holdning til hvordan vi skal få gjort noe. Vi hadde forventninger særlig til biogass, men det vises bare til den kommende klimameldinga sier seniorrådgiver Per Harald Agerup i Norges Bondelag.

Ifølge Agerup viser landbruks- og matmeldinga, som ble presentert tidligere i desember, at regjeringen har god oversikt over hvilke klimautfordringer verden står overfor.

Les sammendrag om klima og energi i landbruks- og matmeldinga her

Det står mye bra om framtidsrettet klima- og energiarbeid. Det er blant annet knyttet mye positivt til utvikling av ny fornybar energi, altså bioenergi. Bioenergimålet om økning av 14 Twh og mulighetene til å oppnå dette blir bredt omtalt under skogbrukskapitelet. Energiproduksjonen knyttet til skog og spesielt GROT blir understreket, men det foreslås ikke virkemidler. Energibruk i veksthus, forskning på bioenergi og biodrivstoff, småkraft, vindkraft og vedproduksjon blir også tatt opp i landbruks- og matmeldingen.

- Når det gjelder spesifikke tiltak er det imidlertid lite nytt, sier Agerup.

Utfordringer tatt opp

I meldingen er utfor­dringen med erosjon på jordbruksarealet, knyttet til et våtere og mildere klima tatt opp. Det er også optimalisert gjødsling og jordarbeiding, økt karbonlagring i jord og økt karbonlagring i skog og tre.

Les alt om landbruks- og matmeldinga her

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere