Landbruks- og matmeldinga

Regjeringa la 2. desember 2011 fram ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords. Norges Bondelag har i arbeidet med meldinga lagt vekt på at dette skal være en Stortingsmelding med reell politisk og praktisk betydning flere år fram i tid. Hele organisasjonen har deltatt aktivt i dette arbeidet, og vil arbeide videre framover mot Stortingets behandling av meldinga.

Stortingets næringskomité gjennomførte åpen høring den 6. januar 2012, der Bondelaget la fram sine foreløpige synspunkter.

Meldinga har vært til høring i lokal- og fylkeslag, og Bondelagets endelige uttalelse om på ekstraordinært representantskapsmøte den 22. februar. Det politiske arbeidet fortsetter opp mot stortingsbehandlinga. 27. mars gir Næringskomiteen sin innstilling til Stortinget, og selve Stortingsbehandlinga av meldinga skjer 12. april.

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo 
Tlf: 22054500
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen