Listhaug ønsker fortsatt matproduksjon på 400 mål på Frøyland

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Bra utgangspunkt, men ikke godt nok, synes bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Jostein Frøyland viser hvor bybanen er påtenkt og utbyggingen rundt gården.

 

Sandnes, Time, Klepp og fylkeskommunen vil bygge boliger på jorda til bonde Jostein Frøyland, men Fylkesmannen vil verne jorda. Selv har Jostein Frøyland ingen ønsker om å selge jorda. Nå foreslår landbruks- og matdepartementet (LMD) at Fylkesmannens innsigelse "tas delvis til følge", ved at områdene som tilhører selve Frøyland-gården blir tatt ut av Bybåndet Sør.

Åpner for ytterligere utbygging

Med det mener Listhaug at 400 mål på eiendommen til Jostein Frøyland fortsatt skal benyttes til matproduksjon, men foreslår til gjengjeld å åpne for utbygging av et planareal på 63 dekar som utgjør deler av eiendommene til Frøylands to naboer.

LMD åpner i tillegg for ytterligere utbygging på de to andre naboenes eiendommer, dersom et framtidig behov tilsier det. Dette betyr at Time kommune kan få frigitt 128 dekar på Kvernaland/Frøyland til utbygging, ifølge LMD.

- Ta Fylkesmannens innsigelse til følge

- Vern av matjord handler ikke om den enkelte grunneiers ønsker, men om samfunnets behov for å produsere mat. Matsikkerhet og Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon og sjølforsyning, må være utgangspunktet for enhver vurdering der matjord står i fare for å bli omdisponert til andre formål. Engasjementet til Jostein Frøyland er forbilledlig, men når det er snakk om så store verdier, er det urimelig å legge beslutningen på den enkelte grunneiers skuldre. Listhaug må være sitt ansvar bevisst som landbruks- og matminister og ta vare på denne produktive matjorda, sier Bartnes.

- Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal avgjøre denne saken. Her må han ta innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Rasering av Frøylandjordene utfordrer framtidens matproduksjon. Her har Høyre muligheten til å vise at de ser verdien av jordvern, sier Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere