Listhaug ønsker fortsatt matproduksjon på 400 mål på Frøyland

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Bra utgangspunkt, men ikke godt nok, synes bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Jostein Frøyland viser hvor bybanen er påtenkt og utbyggingen rundt gården.

 

Sandnes, Time, Klepp og fylkeskommunen vil bygge boliger på jorda til bonde Jostein Frøyland, men Fylkesmannen vil verne jorda. Selv har Jostein Frøyland ingen ønsker om å selge jorda. Nå foreslår landbruks- og matdepartementet (LMD) at Fylkesmannens innsigelse "tas delvis til følge", ved at områdene som tilhører selve Frøyland-gården blir tatt ut av Bybåndet Sør.

Åpner for ytterligere utbygging

Med det mener Listhaug at 400 mål på eiendommen til Jostein Frøyland fortsatt skal benyttes til matproduksjon, men foreslår til gjengjeld å åpne for utbygging av et planareal på 63 dekar som utgjør deler av eiendommene til Frøylands to naboer.

LMD åpner i tillegg for ytterligere utbygging på de to andre naboenes eiendommer, dersom et framtidig behov tilsier det. Dette betyr at Time kommune kan få frigitt 128 dekar på Kvernaland/Frøyland til utbygging, ifølge LMD.

- Ta Fylkesmannens innsigelse til følge

- Vern av matjord handler ikke om den enkelte grunneiers ønsker, men om samfunnets behov for å produsere mat. Matsikkerhet og Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon og sjølforsyning, må være utgangspunktet for enhver vurdering der matjord står i fare for å bli omdisponert til andre formål. Engasjementet til Jostein Frøyland er forbilledlig, men når det er snakk om så store verdier, er det urimelig å legge beslutningen på den enkelte grunneiers skuldre. Listhaug må være sitt ansvar bevisst som landbruks- og matminister og ta vare på denne produktive matjorda, sier Bartnes.

- Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal avgjøre denne saken. Her må han ta innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Rasering av Frøylandjordene utfordrer framtidens matproduksjon. Her har Høyre muligheten til å vise at de ser verdien av jordvern, sier Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere