Listhaug foreslår alkoholsalg fra nisjeprodusenter

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen vil sende på høring forslag om å legge til rette for alkoholsalg direkte fra norske nisjeprodusenter.

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug under åpningen av Grüne Woche i Berlin.

Et forslag om å endre alkohollovens bestemmelser som utnytter det antatte handlingsrommet for salg av alkoholholdige varer over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen blir sendt på høring i løpet av våren. Det vil si  eplesider, pæresider og andre gjærede drikker basert på frukt og bær, og også øl-lignende drikker basert på andre råvarer enn malt.

- For ciderprodusentene kan dette være en mulighet til å nå bedre ut til markedet, forutsatt at dette ikke svekker dagens monopolordning. Ved å åpne for alkoholsalg kan det være lettere for nisjeprodusentene å komme inn på markedet, spesielt i reiselivssammenheng. Dersom dette blir tillatt kan for eksempel ciderprodusenter selge produktene sine direkte fra gården, noe som kan bidra til at den lokale drikken får bli en større del av opplevelsen, på lik linje med lokalmat, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere