Vi byr på et gjenhør fra da Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse, og Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke var gjester i Landbrukspodden for å snakke om verdiskaping i norsk næringsmiddelindustri.