Ny forskningsstrategi ble nylig vedtatt av styret i Bondelaget. Norges Bondelags forskningsstrategi 2012-2015.

Hovedmålet i forskningsstrategien er at landbrukets forskningsbehov skal synliggjøres, og at forsknings- og utviklingsarbeidet skal være relevant for bonden.

Bondelagets strategiske prioriteringer og mål for norsk landbruk skal legges til grunn for prioritering av forskningstema- og områder.

I den nye landbruks- og matmeldingen er det et mål å øke matproduksjonen i Norge med en prosent årlig de neste tjue årene. Forskning blir et viktig bidrag for å kunne oppnå målet.