Kritisk til Miljødirektoratets råd

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Miljødirektoratet mener det bør skytes færre ulv enn det viltnemndene ber om vinteren 2018

I juni gikk rovviltnemdene inn for at det skal tas ut 36 ulver i vinter. Miljødirektoratet råder derimot regjeringen til at det tas ut færre.

- Dette er vi sterkt kritiske til. Det er nødvendig å ta ut tre flokker for å komme ned på bestandsmålet. Rovviltnemndene la gode, faglige vurderinger til grunn for sitt vedtak. Dette er en overkjøring av befolkningen som bor innenfor ulvesona, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag

Rovviltnemdene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus gikk i juni i år inn for at det skal felles inntil 36 ulver i løpet av vinteren 2018 slik at tre hele ulveflokker tas ut: Slettås-flokken, Julussa- flokken og Osedalsflokken.

Miljødirektoratet mener i sitt faglige råd til regjeringen at det er å ta for hardt i. Deres råd er å frede en av flokkene.

Stortingets vilje

- Stortinget har forutsatt at ulvebestanden i ulvesona skal reguleres og at målet er 4 – 6 ynglinger. Å ikke få ned ulvebestanden innenfor ulvesona mener vi er konfliktskjerpende, og vil ytterlige forsterke opplevelsen av at ulvesona er et ulvereservat. Det er rovviltnemndene som kjenner presset ute, og nå blir deres faglige råd igjen tilsidesatt, sier Frogner.

Det kom 19 klager på rovviltnemdenes vedtak, blant annet fra Norges Bondelag.

Miljødirektoratet argumentere blant annet med ulvens stabile reproduksjon i de flokkene som er forslått tatt ut.

Nå er det opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre hvor mange ulv som skal tas ut, akkurat som i fjor. Da skapte beslutningen om å ta ut et lavt antall dyr et voldsomt politisk rabalder, som endte med at forskriften ble endret.

Det som er nytt siden i fjor er at rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling er gjort med hjemmel i Naturmangfoldsloven § 18 C. Her skal blant annet hensynet til distriktspolitikk bli tatt inn gjennom ordlyden «å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

- Det er viktig at det ikke går enda ett år uten at det blir tatt ut nok ulver. Den nye hjemmelen gir et helt annet beslutningsgrunnlag som vi mener Miljødirektoratet ikke har lagt til grunn i sitt faglige råd, avslutter Einar Frogner.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere