Krever sterkere vern av matjorda

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

2-årsmarkering av Nasjonal jordvernstrategi utenfor Stortinget
Fra venstre: Une Aina Bastholm (Mdg), Andrè N. Skjelstad (V), Geir Pollstad (Sp), Frøydis Haugen (Norges Bondelag), Gina Digernes (Jordvernforeininga i Bømlo)

Til sammen 19 organisasjoner og lokale jordvernaksjoner overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda utenfor Stortinget.

I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd og Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020 ligger ikke an til å nås. I 2016 ble det bygget ned om lag 6000 dekar matjord. Nå krever en bred allianse av organisasjoner og jordvernforeninger et sterkere juridisk vern av matjorda.
 

- Kun 3 prosent av norsk fastland kan brukes til matproduksjon, likevel står matjorda stadig igjen som taper i kampen mot utbygging av boliger, vei og næringsbygg, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Bondelaget under markeringen.
 

 Flere lokale jordvernaksjoner hadde også tatt turen til Oslo for å fortelle om nedbyggingstrua matjord i sine kommuner.
 

- Det er med matjorda som med olja. Dette er en nasjonal knapphetsressurs som vi ikke bør overlate til den enkelte kommune å forvalte, sa Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold under markeringen.


Kravet om sterkere vern av matjorda til leder av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp) og stortingsrepresentantene Une Aina Bastholm (Mdg), Nils T. Bjørke (Sp), Terje Aasland (Ap), Ole Andrè Myrvold (Sp) og Andrè N. Skjelstad (V).
 

Overleverte matjordkart

Tidligere i høst ba Norges Bondelag om hjelp til å kartlegge trua matjord i Norge på sosiale medier. Over 200 matjordsaker fra hele landet har så langt blitt meldt inn og under dagens markering overleverte Frøydis Haugen matjordkartet til Pollestad.
 

- Dette kartet gir ingen uttømmende oversikt over jordvernsaker i Norge, men viser det enorme engasjementet for matjorda vår og bekymringen for at den skal gå tapt, sa Haugen under markeringen.
 

Følgende organisasjoner og jordvernaksjoner sto bak markeringen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norges Naturvernforbund, Naturviterne, Sabima, Spire og jordvernforeningene i Vestfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Trøndelag, Hedmark, Bømlo, Telemark, Nordland, Oslo og Akershus. 


For mer informasjon:

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag: 482 88 669

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere