Krever sterkere vern av matjorda

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

2-årsmarkering av Nasjonal jordvernstrategi utenfor Stortinget
Fra venstre: Une Aina Bastholm (Mdg), Andrè N. Skjelstad (V), Geir Pollstad (Sp), Frøydis Haugen (Norges Bondelag), Gina Digernes (Jordvernforeininga i Bømlo)

Til sammen 19 organisasjoner og lokale jordvernaksjoner overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda utenfor Stortinget.

I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd og Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020 ligger ikke an til å nås. I 2016 ble det bygget ned om lag 6000 dekar matjord. Nå krever en bred allianse av organisasjoner og jordvernforeninger et sterkere juridisk vern av matjorda.
 

- Kun 3 prosent av norsk fastland kan brukes til matproduksjon, likevel står matjorda stadig igjen som taper i kampen mot utbygging av boliger, vei og næringsbygg, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Bondelaget under markeringen.
 

 Flere lokale jordvernaksjoner hadde også tatt turen til Oslo for å fortelle om nedbyggingstrua matjord i sine kommuner.
 

- Det er med matjorda som med olja. Dette er en nasjonal knapphetsressurs som vi ikke bør overlate til den enkelte kommune å forvalte, sa Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold under markeringen.


Kravet om sterkere vern av matjorda til leder av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp) og stortingsrepresentantene Une Aina Bastholm (Mdg), Nils T. Bjørke (Sp), Terje Aasland (Ap), Ole Andrè Myrvold (Sp) og Andrè N. Skjelstad (V).
 

Overleverte matjordkart

Tidligere i høst ba Norges Bondelag om hjelp til å kartlegge trua matjord i Norge på sosiale medier. Over 200 matjordsaker fra hele landet har så langt blitt meldt inn og under dagens markering overleverte Frøydis Haugen matjordkartet til Pollestad.
 

- Dette kartet gir ingen uttømmende oversikt over jordvernsaker i Norge, men viser det enorme engasjementet for matjorda vår og bekymringen for at den skal gå tapt, sa Haugen under markeringen.
 

Følgende organisasjoner og jordvernaksjoner sto bak markeringen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norges Naturvernforbund, Naturviterne, Sabima, Spire og jordvernforeningene i Vestfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Trøndelag, Hedmark, Bømlo, Telemark, Nordland, Oslo og Akershus. 


For mer informasjon:

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag: 482 88 669

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere