Gå inn i kartet og merk av selv, gjerne med beskrivelse og bilde, eller del tipset med oss kommentarfeltet eller privat beskjed på Facebook!

Slik gjør du det:

 1. Utvid kartet ved å trykke på symbol øverst i høyre hjørnet slik at det åpnes opp i egen fane. 
 2. Trykk på rediger i venstre kolonne. 
 3. Søk opp området hvor matjorda er trua. 
 4. Trykk på markør og merk av stedet. 
 5. Skriv inn en liten beskrivelse. 
 6. ​Plages du? Send inn tips via kommentarfelt eller direkte beskjed på Facebook.

Jordaksjon på Delijordet 16. oktober 2014

Åtte kjappe om norsk matjord

 1. I 2015 hadde Norge litt over åtte millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark. 
   
 2. Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.
   
 3. Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden. I og med at dette er vekstområder er også presset stort på å omdisponere matjorda til andre formål som veier og annen infrastruktur, næringsbygg og boliger.
   
 4. Mye av matjorda bygges også ned. I årene 2000 til 2015 ble det norske fulldyrka arealet redusert med 750 000 dekar, et areal på størrelse med over 100 000 fotballbaner. 
   
 5. Bare i 2015 ble 6000 dekar omdisponert til andre formål enn matproduksjon.
   
 6. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020.
   
 7. Norges Bondelag mener at utviklingen med nedbygging av jord må stanses. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner nordmenn og kvinner. 
   
 8. Norges Bondelag mener at all dyrket og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern og at det skal finnes en samlet plan for vern av matjord.

For spørsmål, ta kontakt med:

Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag: elisabeth.sather@bondelaget.no eller 975 27 954