Krever ny forvaltningsordning for statens grunn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Samerettsutvalget II avga sin innstilling i 2007. Nå ber Bondelaget landbruks- og matministeren sørge for at Nordland og Troms får en forvaltningsordning som bygger på de samme prinsippene som gjelder etter fjelloven for statsallmenningene i Sør-Norge og Midt-Norge.

Illustrasjonsfoto fra Sømna, Linda Nordlie.Forslaget som også er referert i Samerettsutvalget ll innebærer en forvaltningsordning med en lovmessig inntektsdeling mellom selvstendige regionstyrer som er valgt av kommunestyrer og grunneiere.

Gjeninnføring av allmenningsrettigheter

Videre innebærer en ny forvaltningsordning at landbrukets allmenningsrettigheter gjeninnføres ved lovfesting på all statsgrunn etter tilsvarende prinsipper som på statsallmenninger i Sør-Norge.

Uløst problem siden 1930

Forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms har vært et uløst problem for landsdelen siden 1930. Høyesterett fastlo i 1991 at all opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms er statsallmenning, og at jordbrukerne har beiterett på allmenrettslig grunnlag. Hogstretten er imidlertid fratatt disse med bakgrunn i en opptrinnelig rettsstridig adferd fra statens side over for bøndene, skriver Norges Bondelag i et brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Statskog opptrer som privat grunneier uten deling av inntekter

-Sitasjonen i dag for disse fylkene er at staten på finurlig vis har klart å kvitte seg med jordbrukets allmenningsrettigheter på arealene, unntatt beiteretten. Statskog opptrer som helt ut privat grunneier, og uten noe lovmessig krav om deling av grunneierinntekter mellom staten som grunneier og lokale folkevalge organ slik en har for fjellstyrene i statsallmeninngene i Sør- og Midt-Norge, heter det.

Bondelagets brev om ny forvaltningsordning på statens grunn i Nordland og Troms.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere