Krever forbud mot avtaler om nedbygging av matjord

Publisert 26.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget ber Stortinget om hjelp til å hindre bruk av opsjonsavtaler om nedbygging av norsk matjord.

I 2016 ble over 6000 dekar dyrka matjord nedbygd i Norge. Det er langt igjen før Stortingets mål om å sikre at nedbyggingstakten reduseres til 4000 dekar matjord i året innen 2020. Norges Bondelag mener det trengs sterkere lut til for å forhindre nedbygging av norsk matjord.

- Matjorda vår er under sterkt press og mange sterke interesser jobber for at boliger og næringsbygg skal bygges på denne jorda, sier Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag.

Sier nei til opsjonsavtaler på matjord: Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag. Haugen mener det trengs flere virkemidler for å hindre at matjord nedprioriteres til fordel for andre formål, og peker blant annet på regler for å forby eller begrense bruken av såkalte opsjonsavtaler om framtidig nedbygging av matjord.

- Store deler av den beste matjorda vår ligger rundt byene, og i dag settes mange grunneiere og kommunepolitikere under sterkt press fra utbyggingsselskaper som ønsker å inngå opsjonsavtaler om framtidig kjøp av matjord, sier Haugen. – Det er snakk om svært store beløp og kortsiktig gevinst for en enkelt grunneier. Men matjorda kan ikke erstattes, og vi som forvalter matjorda, både bønder og politikere, er nødt til å tenke i hundreårs perspektiv, slår Haugen fast.

En opsjonsavtale gir utbygger rett til å kjøpe jorda og bygge på den hvis eiendommen omreguleres til andre formål enn landbruk. Landbruksdirektoratet la i 2016 fram en rapport hvor de anbefalte en lovendring for å begrense bruken av slike avtaler. Regjeringen fastslo i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 at de ikke vil følge opp direktoratets forslag.

- Jeg forventer at Stortinget ikke lar regjeringa slippe unna så lett. Dette handler om framtidige generasjoners mulighet til å produsere mat i Norge, sier Haugen, som håper Stortinget nå ber regjeringa komme tilbake med et forslag til hvordan bruken av opsjonsavtaler kan forbys eller begrenses.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere