Kravet overleveres i dag

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Et felles krav fra jordbruket overleveres staten i dag.

Fra fjorårets forhandlingsstart, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Småbrukarlagets leder Merete Furuberget. Bak Bondelagets første nestleder Berit Hundåla og andre nestleder Brita Skallerud, foto: Guro Bjørnstad.

Her kan du laste ned:

Kravdokumentet
Fordelingsskjema

Se også: Jordbruksoppgjøret 2013

Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har siden tirsdag brukt tiden til å sy sammen et felles dokument som inngang til årets jordbruksforhandlinger. Dokumentet vil inneholde hva faglaga i jordbruket mener skal til av økte priser og overføringer for at jordbruket skal møte kravene de folkevalgte stiller til næringa, for eksempel i form av landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords".

Overleveringen vil skje fredag 26. april kl. 1000 i Landbruks- og matdepartementet i Oslo. Pressekonferransen starter 11.00.

Timeplanen for forhandlingene forteller at staten skal presentere sitt tilbud 7. mai mens forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Leder Nils T. Bjørke og kommunikasjonssjef  Ragna Kronstad.

Følg #oppgjøret på Twitter.

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere