Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske bønder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for å sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.


Foto: Hanne Eriksen

Klimaendringene fører med seg et større sykdomspress. Økt fukt gir større problem med soppgifter. Mindre frost og høyere fuktighet gir mikroorganismer bedre levekår.

- Det blir rett og slett mer krevende å være bonde. Det vil kreve økt kompetanse i alle ledd, sier forskningsdirektør i Bioforsk Nils Vagstad i anledning den årlige Bioforsk-konferansen 6. februar og 7. februar.

Konferansen anses å være den viktigste faglige møteplassen i norsk landbruk .

Norsk mat på trygghetstoppen

Norge er på topp innen dyrehelse i Europa (Zoonoserapporten for 2011) og innen bruk av sprøytemidler. De siste 4 år er det ikke vært påvist rester av plantevernmidler på norske produkter over grenseverdien. Det er til sammenligning blitt påvist rester over grenseverdien i 3,2 % av importerte produkter. (Mattilsynet)

- Dette er et resultat av integrert plantevern og bondens innsats hver eneste dag. Nå er denne hverdagen utfordret av klimaendringer. Landbruket er nødt til å ha gode rammevilkår slik at vi får høykompetente bønder som fortsetter å levere like trygg mat i fremtiden. Det er ikke små utfordringer klimaendringene bringer med seg, sier Bjørke.

- Bonden må også ha tid til å se dyra sine og sjekke frukttrær, under streker Bjørke.


- Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske bønder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for å sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke (t.v.)

Bøndene må si ifra!

I tillegg til gode rammevilkår er en tett kobling mellom forskning og bønder viktig. Ifølge forskningsdirektør i Bioforsk, Nils Vagstad, jobbes det mye med å utvikle dyrkningsmetoder for redusere soppangrep, plantevern, vekstskifte og jordbearbeiding.

- Det er ikke bare forskningsmiljøene som må være gode på å spre kunnskap. Det er vel så viktig at bønder melder fra om sine konkrete erfaringer ute på gårdene om det som skjer med avlinger. Kommunikasjon må gå begge veier, sier Vagstad.

- Det er et viktig element for folkehelsa at vi fortsetter å produsere trygg mat i Norge. Den oppgaven tar vi bønder seriøst, sier Bjørke som skal holde innlegg om trygg norsk mat på Bioforsk sin årlige fagkonferanse.

Ta kontakt med Nils T. Bjørke på telefon: 901 50 624

 

Hvorfor er Norge på trygghetstoppen:

* Vi har god dyrehelse og tradisjon for å bekjempe smittestoffer i stedet for brannslukking

* Struktur på husdyrpopulasjon og landbruk har begrenset smittespredning

* Liten import av levende dyr

* Kompetente bønder og bevisste næringsorganisasjoner

* Mattrygghet er et felles gode og næringen jobber sammen.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere