– Vi krever at Delijordet forblir et landbruks- natur- og friluftsområde (LNF), slik det ble vedtatt i 2019, og at reguleringsplanen for området oppheves, sier Anja Marie Jahr, som er jordvernsansvarlig i Norges Bondelag.

LES HELE BREVET HER

I 2019 vedtok kommunestyret i Vestby at området skulle tilbakeføres til LNF-område med umiddelbar virkning. Likevel ble området videreført som næringsformål i den nye kommuneplanen til Vestby.  

– Dette mener vi er en saksbehandlingsfeil som har fratatt interessegrupper og overordna myndigheter deres rett til å fremme innsigelser til at dette området brukes som næringsformål, fortsetter Jahr.

I brevet som nå er sendt ønsker Norges Bondelag å peke på at det er et økende behov for beredskap i Norge, spesielt med tanke på økende politisk uro i verden og økende klimautfordringer.

– Stortinget har dessuten nettopp kommet med et innskjerpet mål for omdisponering av matjord til maksimalt 2000 dekar per år. Det er helt uholdbart å skulle omdisponere noe av den beste matjorda i Norge, mener Jahr.

Jahr sier nå at det er opp til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik å følge opp situasjonen.

– Gjelsvik har nå et par måneder på seg til å vurdere om han vil stanse saken eller ikke. Vi håper selvsagt at han stanser den, avslutter Jahr.