Det nye styret i Norges Bygdekvinnelag: Ellen Krageberg,, Siri Bruem, Solveig Homstved, Kathrine Kleveland, Solveig Linge Stakkestad, Tove Helen Mosti Berg, Synne Vahl Rogn, Annette Lindahl Raakil, Kristin Kostveit Råmunddal, Marie Herrebrøden og Margunn NedrebøKathrine Kleveland ble på årsmøtet i dag gjenvalgt som leder i Norges Bygdekvinnelag. Nestleder Siri Bruem fra Nord-Trøndelag, Solveig Linge Stakkestad fra Møre og Romsdal og Margunn Nedrebø fra Rogaland ble gjenvalgt til å fortsette i styret. Mens Ellen Krageberg fra Oppland, Solveig Homstvedt fra Østfold og Tove Helen Mosti Berg fra Nordland ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Kilde: Norges Bygdekvinnelag