Jublar for enklare førarkortreglar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

"50-lappen" i boks.

IllustrasjonsbildeFram til 1. september i år måtte ein ta køyreopplæring for vogntog for å kunne køyre på veg med traktorar som går i 50 km/t. Prislappen på ei slik køyreopplæring ligg på rundt 100.000 kroner. No er reglane forenkla, etter mange års arbeid frå mellom anna Norges Bondelag.

Bra for tryggleiken

- Enklare førarkortreglar for traktorar som går i 50 km/t er viktig fordi mange av medlemmane våre vart råka av dei instrammingane som skjedde i 2005, då det kom krav om lastebilførarkort for slike traktorar, seier Amund Johnsrud, seniorrådgjevar i Norges Bondelag.

- Det er mykje betre, også med tanke på tryggleiken i trafikken at vi no får ei tilpassa opplæring for førarar av slike traktorar, seier han.

Etter dei nye reglane treng førarar av traktorar som går i 50 km/t vanleg førarkort for bil samt åtte timar kursing på ein køyreskule. Ein treng minimum to køyretimar i tillegg til teori. Dette er ei mykje rimelegare løysing for bønder med slike traktorar, og denne er forenklinga er noko Norges Bondelag har jobba lengje for å få gjennomslag for.

Fleire års arbeid

- Saka har blitt tatt opp med forrige og sitjande regjering i fleire omgangar, gjennom høyringsfråsegner og møte med leiinga i departementet. Norges Bondelag har samarbeidd med Traktorimportørenes forening og fagbladet Betre gardsdrift om dette, fortel Amund Johnsrud.

- Saka var i ferd med å bli løyst hausten for eitt år sidan, men vart utsett grunna innvendingar frå regionale instansar i Statens Vegvesen og Maskinentreprenørenes forbund. Vi er glade for at det no har komme gode løysingar som i det store og heile er i tråd med framlegget til forskrift slik det låg føre i fjor. Det er derfor grunn til å gje ros til både Solberg-regjeringa og dei raudgrøne i denne saka, avsluttar ein fornøgd Amund Johnsrud.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere