Jublar for enklare førarkortreglar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

"50-lappen" i boks.

IllustrasjonsbildeFram til 1. september i år måtte ein ta køyreopplæring for vogntog for å kunne køyre på veg med traktorar som går i 50 km/t. Prislappen på ei slik køyreopplæring ligg på rundt 100.000 kroner. No er reglane forenkla, etter mange års arbeid frå mellom anna Norges Bondelag.

Bra for tryggleiken

- Enklare førarkortreglar for traktorar som går i 50 km/t er viktig fordi mange av medlemmane våre vart råka av dei instrammingane som skjedde i 2005, då det kom krav om lastebilførarkort for slike traktorar, seier Amund Johnsrud, seniorrådgjevar i Norges Bondelag.

- Det er mykje betre, også med tanke på tryggleiken i trafikken at vi no får ei tilpassa opplæring for førarar av slike traktorar, seier han.

Etter dei nye reglane treng førarar av traktorar som går i 50 km/t vanleg førarkort for bil samt åtte timar kursing på ein køyreskule. Ein treng minimum to køyretimar i tillegg til teori. Dette er ei mykje rimelegare løysing for bønder med slike traktorar, og denne er forenklinga er noko Norges Bondelag har jobba lengje for å få gjennomslag for.

Fleire års arbeid

- Saka har blitt tatt opp med forrige og sitjande regjering i fleire omgangar, gjennom høyringsfråsegner og møte med leiinga i departementet. Norges Bondelag har samarbeidd med Traktorimportørenes forening og fagbladet Betre gardsdrift om dette, fortel Amund Johnsrud.

- Saka var i ferd med å bli løyst hausten for eitt år sidan, men vart utsett grunna innvendingar frå regionale instansar i Statens Vegvesen og Maskinentreprenørenes forbund. Vi er glade for at det no har komme gode løysingar som i det store og heile er i tråd med framlegget til forskrift slik det låg føre i fjor. Det er derfor grunn til å gje ros til både Solberg-regjeringa og dei raudgrøne i denne saka, avsluttar ein fornøgd Amund Johnsrud.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere