Jordbruksforhandlingene på representantskapsmøtet

Publisert 14.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Den 26. mars blir jordbruksforhandlingene 2014 diskutert. I tillegg tas det opp internasjonale spørsmål.

Den 26. og 27. mars vil det bli avholdt representantskapsmøte i Norges Bondelag på Thon Hotel Opera i Oslo. Representantskapet treffer visse beslutninger og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. Det består av styret, fylkesledere og representanter fra flere organisasjoner i landbruksnæringen. 

Les mer om Representantskapet her.

Jordbruksforhandlingene 2014 blir et viktig tema for dette møtet. Bondelagets leder, Nils T. Bjørke vil holde en innledning, mens seniorrådgiver Anders J. Huus vil legge frem grunnlagsmaterialet for forhandlingene.

Norges Bondelag ønsker høyest mulig matproduksjon basert på norske ressurser, utnytte jordbruksarealene der de ligger og et variert bruksstruktur over hele landet.

Hoveduenigheten med den rødgrønne regjeringennhandlet om størrelsen på inntektsramma, og da særlig omfanget av budsjettmidler. Fordelingen av disse midlene på ulike tilskuddsordninger var en i det store og hele ganske enige om.

Med den blåblå regjeringen er det sannsynlig at en både vil være uenig om størrelsen på ramma og fordelingen av midlene.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere