Jordbruksforhandlingene på representantskapsmøtet

Publisert 14.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Den 26. mars blir jordbruksforhandlingene 2014 diskutert. I tillegg tas det opp internasjonale spørsmål.

Den 26. og 27. mars vil det bli avholdt representantskapsmøte i Norges Bondelag på Thon Hotel Opera i Oslo. Representantskapet treffer visse beslutninger og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. Det består av styret, fylkesledere og representanter fra flere organisasjoner i landbruksnæringen. 

Les mer om Representantskapet her.

Jordbruksforhandlingene 2014 blir et viktig tema for dette møtet. Bondelagets leder, Nils T. Bjørke vil holde en innledning, mens seniorrådgiver Anders J. Huus vil legge frem grunnlagsmaterialet for forhandlingene.

Norges Bondelag ønsker høyest mulig matproduksjon basert på norske ressurser, utnytte jordbruksarealene der de ligger og et variert bruksstruktur over hele landet.

Hoveduenigheten med den rødgrønne regjeringennhandlet om størrelsen på inntektsramma, og da særlig omfanget av budsjettmidler. Fordelingen av disse midlene på ulike tilskuddsordninger var en i det store og hele ganske enige om.

Med den blåblå regjeringen er det sannsynlig at en både vil være uenig om størrelsen på ramma og fordelingen av midlene.

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere