Rundballer, eller traktoregg, over hele fylket er i disse dager dekorert med sinte fjes, skuffelser og slagord som reaksjon over tilbudet Staten ga i årets jordbruksforhandlinger.

Noen av traktoreggene har fått en mer profesjonell dekor i dag. Klistremerke med bilde av Jens Stoltenberg og påskriften "Nå har Jens lagt det store egget - ingen mat uten bønder" er klistret på. Blant annet møtte fylkesmann Kristin Hille Valla og Landbruksdirektør Anders Prestegarden et slikt traktoregg foran inngangen til Statens Hus i Lillehammer. Der møtte de også leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø og leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag Terje Holen.

Bilder fra Oppland i dag:

Trond Ellingsbø og Terje Holen foran Statens Hus på Lillehammer.

I rundkjøringa på Vinstra.

I Strandgata på Gjøvik.

Nordre innkjøring til Lillehammer.

Langs gamle E6 (fungerende E6 nå) i Øyer.

På Lillehammer skysstasjon.

Ellers er traktoregg dekorert med Jens Stoltenberg også observert i Nord-Gudbrandsdalen, Otta-dalen og Valdres, og i flere andre fylker. Det blir fylt på med flere bilder etterhvert.