Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit hadde onsdag 19. september møte om ulveangrepet i Nord-Østerdal i sommer med statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (KLD) og Hanne Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet. Allerede i slutten av juli ba organisasjonene om et møte med ministrene fra de to departementene.

- Vi var tidlig opptatt av de berørte beitebrukerne i Tynset, Tolga og Rendalen får samme erstatning for tap og ekstrakostnader knyttet til ulveangrep, som sauebøndene på Hadeland fikk i 2017. Situasjonen er den samme, dette handler om store tap i et beiteprioritert område, sier Einar Frogner, rovdyransvarlig styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatningen omfatter tap av utmarksbeitetilskudd for sau som må holdes på innmarksbeite og kompensasjon for økt arbeidsomfang som ikke dekkes gjennom erstatningsforskriften.

Vilkårlig forvaltning

Tapene i Nord-Østerdal ser ut til å bli like stort som tapet etter ulveangrepet på Hadeland i fjor. Det er påvist seks ulike ulver som har angrepet sau i løpet av sommeren, i et beiteprioritert område. Det ble sluppet 3 819 sau i området og det anslås at tapene ligger over 850 sau. Beitebrukerne har brukt over 26 000 timer på tilsyn og leting etter døde og skadde sauer. Det er kjørt 35 498 km i forbindelse med ekstraordinært tilsyn, og over 1000 sauer er holdt igjen på hjemmebeite gjennom sommeren.

- Dagens møte gav ingen avklaring. Det er frustrerende at klima- og miljøminister Ola Elvestuen ikke kan svare på om beitebrukerne i Nord Østerdal får samme erstatningsvilkår som beitebrukerne på Hadeland i 2017. Dette er reelle tap og ekstrautgifter som bøndene i Nord-Østerdal har hatt i sommer. Det kan ikke være sånn at beitebrukere blir behandlet så ulikt som dette. Det framstår som en helt vilkårlig forvaltning, og beitebrukerne må nå få et svar fra ministeren, sier Einar Frogner.