- Inga tru på snarleg løysing i WTO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi ynskjer ikkje ei ny avtale for einkvar pris. Ei ny avtale må gi rom for matproduksjon i alle land.

Det sa 1. nestleiar i Norges Bondeag, Kristin Ianssen då organisasjonar og næringslivet møttest til sitt årlege WTO-forum i Geneve sist veke. Få trur på ei snarleg løysing i WTO.

Optimismen etter ministermøtet på Bali sist desember vart fort snudd til pessimisme i sommar då  WTO-landa ikkje klarte å gjennomføre avtala om handelsforenkling. No er forhandlingane som så vidt hadde starta opp igjen lagt på is på ubestemt tid. India ville ikkje underteikne avtala om handelsfasilitering før ein kom lenger i å finne ei permanent løysing på oppkjøp til matvarelager i utviklingsland.

Frå WTO-møtet i Geneve. Kristin Ianssen til høgre.

- Alle må ha rett til eigen matproduksjon

Bøndene som var samla til møtet arrangert av World Farmers Organisation (WFO) hadde ulike syn på forhandlingssituasjonen. Medan dei argentiske bøndene er utolmodige etter å få ei avtale som kan gi dei betre eksportmoglegheiter, er sveitsiske, kanadiske og norske bønder mellom dei som har meir fokus på at ei ny avtale må gi rom for politiske løysingar tilpassa nasjonale produksjonsforhold.

- Doha-runden gir for lite politisk handlingsrom for medlemslanda. Det er difor ein ikkje klarer å kome fram til ei løysing, sa ein av representantane frå det kanadiske bondelaget.
Sveitsiske bønder peika på at alle land må ha rett til ein eigen matproduksjon, medan 1. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen forklarte kva som må til for å drive familielandbruk i Noreg:

Avhengig av importvern

- Eg er heilt avhengig av eit importvern for å kunne produsere mat på garden min, sa Ianssen.
Leiaren for det kanadiske bondelaget, Ron Bonnett meinte alle må bidra om vi skal klare å produsere meir mat i framtida.
- Det er ikkje snakk om å ha ein rett til å produsere, det er snarare ei plikt. Vi må alle produsere det vi kan for å få nok mat i framtida, sa Bonnett, som sit i WFO-styret.

Luis Echeverre frå Argentina, som også sit i WFO-styret, var utolmodig etter å få i hamn ei WTO-avtale, men peika samtidig på at kampen ikkje står mellom bøndene.
- Vi bønder finn alltid ut av det med kvarandre. Det er ikkje der problemet ligg, sa Echeverre.
Som eit levande bevis på dette inviterte den sveitsiske bonden på slutten av møtet sin kollega frå eksportretta New Zealand på gardsbesøk, noko ho takka ja til.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere